Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Inställd antagning till Receptarieprogrammet

2017-06-30

UTBILDNING. Högskolan ställer in årets antagning till Receptarieprogrammet. Studenter som redan går på programmet påverkas inte. Berörda lärare har blivit meddelade och institutionsledningen vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap bedömer att konsekvenserna för medarbetarna blir marginella.

Idag har rektor Kerstin Tham fattat beslut om att ställa in årets antagning till Receptarieprogrammet vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Bakgrunden till beslutet handlar om så kallad ”överproduktion” av studenter, att fler studenter utbildas än vad högskolan får betalt för. Enligt fakultetens prognos kommer annars problemet med överproduktion att öka – dels har överproduktionen ökat genom nystartade utbildningsprogram hösten 2016, och dels förväntas ytterligare högskoleövergripande sparkrav för utbildning 2019 och 2020.

– Det är ett väldigt tråkigt beslut eftersom det är en eftertraktad utbildning, men när vi har tittat på olika scenarier tillsammans med fakultetens och högskolans ledning har det här varit den minst dåliga lösningen för fakulteten som helhet, säger Zoltan Blum, prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap.

För att begränsa överproduktionen införs ett åtgärdspaket, där det första steget tas redan till hösten 2017. Förutom att intaget på receptarieprogrammet ställs in inför höstterminen 2017 utökas antalet platser på Biomedicinska analytikerprogrammet från 48 till 60 grundutbildningsplatser. Detta görs för att reducera den ekonomiska belastningen på Institutionen för biomedicinsk vetenskap så mycket som möjligt.

Beslutet är fackligt samverkat och berörda lärare har blivit meddelade. Institutionsledningen bedömer att konsekvenserna för medarbetarna blir marginella eftersom eventuell övertalighet kan regleras med pensionsavgångar under perioden fram till 2020. 

Studenter som redan går programmet påverkas inte

De studenter som redan går Receptarieprogrammet påverkas inte, och högskolan garanterar att de ska kunna fullfölja sin utbildning med bibehållen kvalitet.

Studenter som har sökt till utbildningen under våren får besked om den inställda antagningen via antagning.se. Har de haft Receptarieprogrammet som förstahandsval prioriteras deras andrahandsval istället.

Kontaktperson vid frågor är Zoltan Blum, prefekt vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap


Text: Johanna Svensson