Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Idag tar man hjälp av varandra”

2017-03-03

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Gunilla Liljeholm arbetar idag administrativt på kansliet på OD och tillhör avdelningen för oral diagnostik. Hon har tidigare varit övertandsköterska och är idag tandvårdssamordnare.

Odontologiska fakulteten”När jag började var vi fortfarande en del av Lunds universitet. Ingenting var digitaliserat. Vi förlorade jättemycket tid på att leta efter patientjournaler i alla olika akter och mappar som kunde ligga på vilket tjänsterum som helst. Förr var det vattentäta skott mellan institutionerna, idag tar man hjälp av varandra. När verksamheten inom Allmän barn- och ungdomstandvård (Pedodonti och Ortodonti) startade innebar det att fler verksamheter slogs ihop till en gemensam verksamhet helt plötsligt, man var tvungen att börja samarbeta över avdelningsgränserna.

När vi blev Malmö högskola var det kanske en svår omställning för en del. Det var ett nytt sätt att förhålla sig till akademin. Odontologiska fakulteten som vi hette redan som del av Lunds universitet, hade examensrättigheter vilket var en väsentlig del av vad som krävdes för att Malmö högskola skulle bli vad det blev 1998. Per-Olof Glantz som var Malmö högskola första rektor var tidigare dekan på OD.

Efter elva år på Käkcentralen på MAS och en ettårig tandhygienistutbildning gick jag från Käkcentralen över gatan till Tandvårdshögskolan. Det speciella med att arbeta här är alla kontakter man knyter med olika professioner. Patientkontakten gör att arbetet blir väldigt varierande. Man möter så många olika människor och de externa kontakterna är många. Att få befinna sig i forskningens närhet som vi på OD gör, och att får ta del av alla nya forskningsrön är en förmån som berikar.”

Text: Johan Portland