Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Institution byter namn – tidigare benämning "var anonym"

2017-11-15

NAMNBYTE. Individ och samhälle (IS) blir Samhälle, kultur och identitet (SKI).  Vid årsskiftet sker ett namnbyte på av en av institutionerna på Fakulteten för lärande och samhälle.
– Vårt tidigare namn var väldigt anonymt. Nu får vi ett nytt namn som bättre speglar och förklarar den samhällsrelevanta utbildning, forskning och samverkan som bedrivs på institutionen, säger Thomas Småberg, prefekt.

Namnändring kommer, enligt beslutsunderlaget, till stånd efter önskemål från medarbetarna på institutionen. Ett skäl till detta som de har lyft vid upprepade tillfällen är bland annat att det nuvarande namnet är vagt och alltid kräver en förklaring. Ett annat har varit att namnet är svårt att översätta på ett meningsfullt och begripligt sätt till engelska.

Det tillsattes därför en arbetsgrupp med representanter från de olika ämnesinriktningarna på institutionen. De enades efter en tids funderande om namnförslaget: Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) eller Department of Society, Culture and Identity.  Detta eftersom det nya namnet ”bättre förklarar och representerar det fokus och de olika ämnesinriktningar som återfinns i såväl undervisning som forskning på vår institution”. Förslaget fick även ett enhälligt stöd när det senare presenterades på en personalkonferens på institutionen. 

– Det nya namnet berättar mer om inriktningen på vår verksamhet. Utöver undervisning i historia, religionsvetenskap och samhällskunskap samt SYV så bedriver vi även omfattande forskning inom områden som exempelvis identiteter och kultur.
– Dessutom samverkar vi väldigt mycket med det omgivande samhället, inte minst med olika kulturinstitutioner, säger Thomas Småberg.
Beslut i ärendet fattades av rektor i veckan och det nya institutionsnamnet ska gälla från 1 januari 2018. 

Text: PM Eriksson