Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"I efterhand ser det ut som om det har funnits en snörrät plan"

2017-03-10

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Roger Johansson är professor i historia vid Malmö högskola, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, och föreståndare för Institutet för studier i Malmös historia. Han började jobba på Lärarutbildningen 1993 och skrev boken Malmö högskola tar form, som handlar om högskolans uppstart och grundidéer. Nu ska han skriva en fortsättning på Malmö högskolas historia tillsammans med högskolans tidigare rektor Lennart Olausson. 

Roger Johansson med boken Malmö högskola tar form”Rektor Stefan Bengtsson tog kontakt när högskolan skulle fylla femton år och frågade vad som fanns om Malmö högskolas tillblivelse. Det fanns stora luckor i arkivet. Vi bad folk skicka in material, och en forskare anställdes för att göra 35 intervjuer med de som varit med vid starten. Tanken på en bok och en hearing om när högskolan skapades växte fram.

Malmö högskolas första förvaltningschef Wanda Klintberg skänkte ett omfattande material. Hon är en fullständigt central person på alla sätt. Dessutom åkte hon hit, satte sig i arkivet och bringade ordning i materialet.

Två saker som jag upptäckte under arbetet med boken är dels att det inte finns någon tydlig idé om en högskola från början. Så är det med all historia – i efterhand ser det ut som om det har funnits en snörrät plan men någon sådan fanns inte. Det andra är att det krävdes väldigt målmedvetna och hårt arbetande personer för att det här skulle bli verklighet. Det fanns många hinder på vägen, politiska, organisatoriska och administrativa hinder, och ett starkt motstånd från Lund. En tredje sak är vad som händer när man får fritt fram att tänka i nya banor, vilken kreativitet det drar igång! Man upptäcker också vilka som var nyckelpersonerna när man går igenom materialet, en del lågmälda kollegor visar sig ha dragit en stor del av lasset.

Det är något nytt som händer vid 1990-talet, spelreglerna är plötsligt helt andra. De sista resterna av industrierna försvann, staden tappade 40.000 invånare och hade en miljard i förlust. Malmö hade också en lägre utbildningsnivå än landet i övrigt. Något måste göras. Kommunstyrelsen startar ett visionsarbete hösten 1994 som stadsdirektör Inger Nilsson höll ihop på tjänstemannanivån.

Det handlade om forskning, att öppna upp mot Europa och att skapa ett ungt och levande stadscentrum. De bjöd in personer som höll seminarier och till slut landade det i tanken på en egen högskola i Malmö. Bland annat på grund av Lunds universitets hållning. Det är många som tänker samtidigt när historia skapas – därför blir det också många som har del av tillkomsten, det märktes när jag höll på med boken.

Inger Nilsson och Ilmar Reepalu hade regelbundna lunchmöten med Boel Flodgren, rektorn för Lunds universitet. På ett lunchmöte på Scandic i september 1995 släppte Ilmar bomben – att Malmö tänkte skapa ett eget universitet. Det blev en chock, Boel Flodgren trodde inte sina öron, detta var helt orimligt.

En annan sida i detta kom fram när Björn Fryklund berättade om starten av IMER-utbildningarna hösten 1997, innan högskolans officiellt hade startat. Det saknades examensrättigheter och ett organ för att godkänna kursplaner – då är det Boel Flodgren som fastställer kursplanerna och håller välkomsttalet för de första IMER-studenterna i Malmö. Efter flera år av förhandling och två sidor som pucklade på varandra, var det ”jaha, så här blev det, då kör vi”.

Se filmen "Malmö högskola tar form", ett seminarium den 4 juni 2013 med några av de som var med och startade högskolan.

Text: Johanna Svensson