Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hon ska bo en termin i Hong Kong

2017-01-25

UTBYTE. Hösten 2017 kommer vår medarbetare Hoai Anh Tran spendera bakom katedern i Hong Kong. Det är stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) som i programmet Teaching Sabbatical har gett henne stipendium för att kunna fokusera på sin roll som utbildare.

STINT samarbetar med lärosäten i USA, Singapore, Hong Kong och Japan som representerar lärosäten där det bedrivs utbildning av uttalad hög kvalitet i respektive del av världen.

- Jag är jätteglad att det lönade sig att skicka ansökan, säger Hoai Anh.

Både professionella och personliga motivationer låg till grund för hennes ansökan. Efter har skrivit 4-5 artiklar och bokkapitel med en skrivpartner på City University of Hong Kong och ett par tidigare vistelser i Hongkong i samband med olika forskningsprojekt, har Hoai Anh ett stort kontaktnät inom akademin i Hong kong. Dessutom har hon familj i Vietnam och kan vara lite mer tillgänglig.

- STINT bekostar mina 4,5 månader då jag är tjänstledig, fortsätter Hoai Anh. Man får till och med ta med sig medföljande barn under vistelsen. Tyvärr vill min son Joel inte följa med.

Arbetsfördelningen kommer sannolikt att skilja sig. Upp till halva tiden i Hong Kong kan disponeras till forskning vilket leder högre publikationsfrekvens. Hoai Anhs värdinsitution vid Chinese University of Hong Kong är fakulteten för kulturgeografi. Hon kommer involveras i programmet för Urban studies, ett multidisciplinärt program som organiseras av både institutionen för geografi och institutionen för arkitektur vid Chinese University. Hoai Anh är särskilt glad över att programmet, med samma namn som institutionen här hemma, också sysslar med den typ av frågor som ligger nära hennes nuvarande undervisning och forskningsområde.

Höstterminen ska kunna ge Hoai Anh Tran möjlighet att fördjupa sig i lärosätets utbildningspolicy, definition av utbildningskvalité, vad relationen mellan utbildning och forskning betyder, hur personal och studenter rekryteras samt hur man arbetar med tredje uppgiften. Ambitionen är att den samlade kunskapen tas tillvara på Malmö högskola för att öka spridningen av Hoai Anhs erfarenheter från rollen som utbildare i Hong Kong.

Hoai Anh Tran kommer medverka vid ett seminarium i Stockholm inför planeringsresan den 8 februari och ett uppföljningsseminarium i Stockholm efter hemkomsten i februari nästa år.

De här medarbetarna har tidigare tilldelats stipendier för att spendera en termin, teaching sabbatical, med STINT på utländskt lärosäte:

Simon Niedenthal, Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3)
Scott Mciver, Institutionen för Globala politiska studier (GPS) 
Gitte Malm, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)
Anders Lovén, Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Text: Johan Portland