Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hon blir chef för Universitetskansliet

2017-02-24

UNIVERSITETSKANSLIET. I dag är hon chef för Studentcentrum.
I maj är det tänkt att Kristina Josefson ska bli chef för det nya Universitetskansliet.
– Jag är glad över att Kristina Josefson tar sig an denna viktiga uppgift. Kristina har den kompetens och erfarenhet som vi efterfrågat samtidigt som hon har god kännedom om högskolans verksamhet, säger Kerstin Tham, rektor på Malmö högskola.

Förvaltningschef Susanne Wallmark och övriga chefer inom administrationen har under de senaste åren arbetat intensivt för att utveckla och stärka verksamhetsstödet på högskolan. Det har, bland annat, handlat om att samla funktioner som exempelvis HR, ekonomi och kommunikation i högskolegemensamma avdelningar.
En annan viktig pusselbit i detta förändringsarbete är att nuvarande avdelningarna Innovation och utveckling och Utbildnings- och forskningsstöd ska slås samman till en gemensam enhet – som ska få namnet: Universitetskansliet. Denna avdelning kommer att ha i uppgift att ge kvalificerat stöd till såväl högskoleledning som fakultets- och institutionsledningar – vad gäller exempelvis kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och uppföljning samt modeller för samverkan och forskarservice.
Till det nya kansliet knyts även de kvalificerade handläggare som i dag arbetar med stöd till fakultetsledningarna.
– Vi behöver vidareutveckla ett mer teambaserat arbetssätt inom stödet för att uppnå vår målbild som universitet och Kristina har värdefulla erfarenheter med sig för att leda denna utveckling, säger Kerstin Tham.

Övergången från två till en avdelning ska ske i vår samtidigt som Kristina Josefson lämnar Studentcentrum och tillträder som chef för det nya kansliet.  
– Tina är en smidig ledare som vant och skickligt navigerar i den akademiska miljön. Hon får människor med sig och räds inte att ta i svåra frågor.
– Hon arbetar gärna med ett tydligt uppdrag i botten och implementerar genom och med andra kollegor. Det skapar en väldigt stark förankring, säger Susanne Wallmark.

Rekryteringsprocessen blev klar i veckan efter att högskolan har haft extern hjälp med att finna och träffa lämpliga och kvalificerade kandidater. I slutfasen intervjuades tre personer för anställningen och då deltog även en personalgrupp och representanter för de fackliga organisationerna. 
Ett av kraven som ställdes vid rekryteringen var att chefen för den nya avdelningen ska ha erfarenhet av att leda akademisk verksamhet. Kristina Josefson är doktor i medeltidsarkeologi och har bland annat varit studierektor samt innehaft flera ledaruppdrag vid Lunds universitet. Sedan i september 2014 är hon chef för Studentcentrum på högskolan .
– Det är bra att vi är i hamn med denna rekrytering. Det innebär samtidigt att vi nu måste hitta en ny chef för Studentcentrum. Ett arbete som jag kommer att påbörja omedelbart, säger Susanne Wallmark. 

Text: Per M Eriksson