Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högskolan häver avtalet för catering

2017-05-03

Med anledning av att leverantören för catering, SOT mat & vin AB, inte har uppfyllt de avtalskrav som ställts har Malmö högskola beslutat att häva avtalet. Uppsägningstiden är 30 dagar och avtalet upphör den 1 juni 2017.

Högskolan tecknade avtal med SOT mat & vin AB den 1 mars i år. Sedan avtalsstart har en stor mängd klagomål och synpunkter på leverantören kommit in till Facility Service, både gällande kvalitet och leveranser.

Avtalet upphör den 1 juni

SOT mat & vin AB har framfört att de planerar att bestrida uppsägningen och det är därför viktigt att högskolan fortsätter att följa gällande avtal under uppsägningstiden på 30 dagar, det vill säga under maj månad.

Avtalet för catering omfattar all mat och dryck som skall levereras.  Avtalet omfattar inte mat som äts på restaurang eller hämtas som takeaway av beställaren.

Facility Service kommer tillsammans med upphandlingsenheten att påbörja en ny upphandling och förhoppningen är att en ny leverantör ska finnas på plats till hösten. Till dess att ny leverantör är upphandlad kommer tillfällig leverantör att direktupphandlas. Mer information om detta kommer löpande.

Facility service tar emot synpunkter

Facility service tar fortsatt emot synpunkter under resterande avtalstid och kommer ta med sig alla synpunkter från medarbetare i den nya upphandlingen. Fortsätt därför att skicka in eventuella synpunkter under uppsägningstiden till Tilde Widerström-Ahlström

Mer information om catering och hur du beställer

Text: Janni Karlsson