Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hjälp till att skapa en campusplan för Malmö universitet

2017-06-30

MALMÖ UNIVERSITET. Den 13 respektive 20 september hålls två workshoppar med medarbetare och studenter från Malmö högskola, redan nu går det att anmäla sitt intresse. Workshopparna ingår i arbetet med att ta fram en campusplan för Malmö universitet tillsammans med Malmö stad och Akademiska hus.

Hur och var möts vi på Malmö universitet år 2033? Vilka miljöer behöver utvecklas? Den 14 juni hölls den första workshoppen tillsammans med högskolans grannar som ett steg på vägen till att formulera visionen för det framtida universitetets fysiska miljöer. I september är det dags för två workshoppar för medarbetare och studenter.

Hur ser det ut 2033? Har Malmö högskola en egen fysisk identitet? Finns det grönska att slå sig ner i för samtal eller studier? Har den digitala utvecklingen gjort den fysiska högskolemiljön onödig? Malmö högskola, Malmö stad och Akademiska Hus ska tillsammans göra en framtidsplan – en campusplan för Malmö högskola som idag finns på Sjukhusområdet och Universitetsholmen. Syftet är att se till att den fysiska miljön kan medverka till högskolans och områdenas utveckling och framgång. Detta betyder att miljön ska bidra till att attrahera studenter och medarbetare. Campusplanen är ett visionärt dokument som ska kunna användas som dialogoch informationsunderlag men också vara ett underlag för genomförande och beslut. Det finns plats för sammanlagt 90 personer i någon av workshopparna den 13 september och den 20 september, båda tillfällena kl. 13:00- 16:30. Gör din anmälan så snabbt som möjligt så att du säkert får plats! Information om program och plats kommer efter sommaren.

OSA ingrid.gustavsson@akademiskahus.se, senast den 1 september.

Här hittar du mer om högskolans campusplan, dokumentation från den första workshoppen och inbjudan som pdf.