Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ODs betalningsterminal äntligen här.

2017-03-31

Istället för att vända sig till receptionen med sina betalningar kan patienterna nu betala direkt i terminalen efter avslutat besök.

Ny betalningsterminal för patienter installerad på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola
Ingrid Lundkvist (t.v.) och Kristina Sandberg

För att installera ett enhetligt förfarande behöver alla tandläkare och tandhygienister tillämpa gällande debiteringsrutiner. Det betyder att:

  • Patienten ska debiteras och överlämnas innan patienten lämnar behandlingsstolen
  • Patienten ska informeras om kostnaden för besöket
  • Patienten ska informeras om att betalning sker direkt efter besöket

Kliniksamordnare och avdelningsföreståndare ombeds påminna medarbetare om rutinerna. Och endast i undantagsfall är betalning mot faktura aktuell.