Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Häng med Mah och INU till Hiroshima i augusti

2017-05-04

Malmö högskola är sedan länge aktiv medlem i universitetsnätverket International Network of Universities (INU), som erbjuder mängder av möjligheter för studenter och personal att utveckla sin globala kompetens. Malmö högskola har nu möjlighet att skicka ännu en personalmedlem till rollen som Country Group Facilitator (CGF) i Hiroshima i augusti. 

Bland annat ges i augusti varje år sommarkurser med globala teman för studenter. Temat i år för Student Seminar (den största av de tre kurser som erbjuds) är hur FN förhåller sig till mänskliga rättigheter, sexuell orientering och genusfrågor (SOGI).

Malmö högskola vid Miyajima, HiroshimaMalmö högskola ska utse sju studenter (se utlysningen) som får resebidrag för att delta i kurserna. Två lärare är redan utsedda av sina institutioner att undervisa i Hiroshima 4-12 augusti.

Malin Isaksson från GPS ska hålla workshop och leda en Country Group på Student Seminar on Global Citizenship and Peace, och Mariette Bengtsson från sjuksköterskeutbildningen ska hålla i flera kursmoment för INU Workshop on Global Health and Nursing.

Malmö högskola har nu möjlighet att skicka ännu en personalmedlem till rollen som CGF, och denna roll kan både lärare/doktorand/administratör söka.

– Student Seminar är uppbyggt som en Model UN där studenterna är indelade i olika grupper som agerar som ett specifikt land. Som Country Group Facilitator har man en viktig roll att leda sin grupp studenter framåt i lärprocessen och se till att alla studenter i gruppen får komma till tals, säger Anna Singhateh, internationaliseringsstrateg vid Malmö högskola (och som själv haft rollen som CGF).

Som CGF deltar du vid alla föreläsningar och workshops och har ett antal avsatta timmar per dag du leder din grupp studenter. Du behöver inte ha ämneskunskap, utan det viktigaste är din förmåga att stötta studenterna i deras arbete och se till att de kommer framåt. Studenterna kommer från INUs medlemsuniversitet, med en majoritet av dem från Japan. Du förväntas ha läst den kurslitteratur som ingår i kursen.

– Det är en fantasktisk upplevelse att dels få träffa kollegor och studenter från hela världen, men också att få vara i Hiroshima när minnesdagen för atombomben infaller den 6 augusti är en once-in-a-lifetime upplevelse, säger Anna Singhateh.

Maria Crona, kommunikatör vid Malmö högskola var i Hiroshima för uppdraget i samband med Student Seminar år 2014.

– Det var en fantastisk erfarenhet och även om jag inte undervisade så upplevde jag att min roll som diskussionsledare (CGF) var viktig och att jag hade en uppgift att fylla. Det var också utvecklande på ett personligt plan, säger Maria.

Rektor står för resa och boende, och den egna avdelningen/institutionen står för arbetstid och traktamente. Vice rektor Cecilia Christersson utser, tillsammans med International Office, den medarbetare som får följa med. För att stärka högskolans samarbete med de andra medlemsuniversiteten kommer stor vikt att läggas vid medarbetarens motivering och förmåga att koppla erfarenheten i Hiroshima till arbetet på hemmaplan, samt möjligheten att utveckla ett långsiktigt samarbete inom INU.

Ansökan är öppen för både akademisk och administrativ/teknisk personal.

Text: Johan Portland