Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Gäddans tillgänglighet anmäld till arbetsmiljöverket

2017-03-10

LOKALER. Den 27 februari gjorde arbetsmiljöombudet på Institutionen för socialt arbete en anmälan till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är att det finns tillgänglighetsbrister i Gäddan. I början av höstterminen 2016 gick Byggnad och service igenom Gäddan tillsammans med en tillgänglighetskonsult och flera tillgänglighetsbrister upptäcktes. Då gjorde arbetsmiljöombudet en framställan till Malmö högskola om bristerna.

– När tillgänglighetsbristerna konstaterades hade vi redan flyttat in, före flytten hade vi fått veta att behoven var tillfredsställda. Nu bedömer vi läget som akut eftersom vi har anställda och studenter med funktionsnedsättningar. Bristen på tillgänglighet innebär att rullstolsburen personal har haft svårt att ta sig in till sin arbetsplats och vi har fått flytta undervisning för att göra den tillgänglig för alla studenter, säger Finnur Magnusson, prefekt på Institutionen för socialt arbete.

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver arbetsmiljöombudet att det saknas en tidsplan för de större förändringarna och att även några mindre åtgärder kvarstår.

– Tyvärr har åtgärderna tagit längre tid än vi hade önskat och det är fortfarande sådant som inte går att åtgärda förrän till sommaren och hösten. Det finns tillgänglighetsanpassade hörsalar på Gäddan men två gradängsalar saknar rätt tillgänglighetsanpassning, säger Marianne Endunge, byggprojektledare på Byggnad och service.

Förklaringen till att det har kunnat bli så här är att uppdraget för Gäddan har förändrats mycket längs vägen på grund av nya beslut, framförallt gällande omorganisationer. Samtidigt kräver nya tillgänglighetslagar en mer omfattande ombyggnad av Gäddan. 

– Det är inte bara tillgänglighetsbristerna som påverkar personalen och studenterna. Sedan vi flyttade hit har Gäddan varit en byggarbetsplats med hög bullernivå. Det har skapat en mycket svår arbetsmiljösituation för personalen. Tillfälliga arbetsplatser har upprättats i Niagara och på Hälsa och samhälle, men dessa åtgärder har varit långt ifrån tillräckliga, säger Finnur Magnusson.

Möte med Arbetsmiljöverket

Nästa vecka kommer Arbetsmiljöverket till Gäddan för att träffa arbetsgivarsidan och arbetsmiljöombudet och diskutera tillgänglighetsbrister och åtgärder.

Viktigt med långsiktig planering och uppföljning

Birgitta Wickman, fastighetschef på Malmö högskola , ser fortsatta svårigheter när det gäller lokaler framöver.

– Högskolan planerar att växa samtidigt som vi i princip inte har några lediga lokaler för närvarande. Just nu pågår strategiskt arbete på alla håll inom högskolan som vi behöver ta hänsyn till, samtidigt som det inte är klart. Vi behöver långsiktig planering för att kunna möta verksamhetens behov och förväntningar på ett smidigt sätt. 

Enligt rektor Kerstin Tham pågår just nu flera olika åtgärder för att uppfylla behoven och säkerställa en god och tillgänglig arbetsmiljö för både medarbetare och studenter.

– Tillgängligheten i våra lokaler är en mycket viktig förutsättning för att medarbetare och studenter ska ha en god arbetsmiljö. Tyvärr var det ganska kort tidsspann när det gäller planeringen av ombyggnationen i Gäddan som är en gammal byggnad och därför inte är optimalt byggd avseende tillgänglighetsaspekter.

– Det vi kan lära oss är att genomföra en mer kontinuerlig uppföljning av lärosätets lokalbehov med utgångspunkt i vår akademiska verksamhets behov för att kunna göra en mer långsiktig planering och utformning av lokalerna, säger Kerstin Tham.

Text: Carolin Lind, Johanna Svensson