Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsprojekt kartlägger Sjyst data

2017-05-08

FORSKNING. Nya EU-regler ställer högre etiska krav vid insamling av internetdata. Ett stort forskningsprojekt ska nu undersöka hur användares integritetskrav kan förenas med nytta för företag och offentliga verksamheter.

— Vi vill ta fram riktlinjer för hur kommersiell användning och nytta kan kombineras med juridiska och etiska principer, säger Sara Leckner, universitetslektor i datavetenskap vid Malmö högskola

Sara Leckner

Böcker, hotellbokningar, kläder ..Vi får dem hela tiden, riktade annonser baserat på tidigare sökningar och inköp som vi gjort på internet. Men det kan också handla om annan statistik som används av t ex opinionsundersökningsföretag som Sifo.

Ny lag 2018
Man behöver inte längre vara proffs för att hantera internetdata. Insamlingen av ”big data”, som vi genererar på internet, har enligt Sara Leckner blivit enklare och billigare att göra. Som användare har vi sällan koll på hur informationen används vidare. För att säkerställa användarens integritet införs därför en ny dataskyddsförordning i EU från maj 2018.

— Det har blivit lite vilda västern över det hela. Med den nya lagen kommer man som enskild i högre grad än i dag behöva godkänna att data laddas ner och säljs vidare. Man ska också få större insyn och möjlighet att ta bort uppgifter, säger Sara Leckner.

20 miljoner i anslag
Projektet Sjyst data! är tvåårigt och medverkande institut och lärosäten stöttas med 10 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova. Lika mycket kommer från projektets partners som representerar teknikbolag, analysföretag, energiföretag, kommun, branschorganisationer.
— Vi planerar en testbädd med ett antal hushåll för att testa hur användare uppfattar olika sorters användande av deras data. Det vi samlar in ska bidra till nya och förbättrade tillvägagångsätt för partners i projektet men också för andra, säger Sara Leckner.
Detta ska i nästa steg av forskningsprojektet ligga till grund för ett slags certifiering, att företaget eller organisationen uppfyller de etiska och juridiska kraven för hanterande av användardata.
— Användaren ska få reda på att ett företag använder data sjyst. Man kan jämföra det med Svanen eller någon annan märkning, du får någon form av garanti, och det kan också gynna företagen, säger Sara Leckner.

Text: Magnus Jando