Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning om Malmös barn och unga visas på Orkanenbiblioteket

2017-11-09

affisch spacewebb

UTSTÄLLNING. En ny utställning i Forskarnas galleri visar aktuell forskning om barn och unga i Malmö. Besökare får inblick i två forskargruppers projekt, som undersöker barns och ungdomars relation till sin närmiljö.

”Space & Place – forskning om social hållbarhet i Malmö” heter utställningen som har vernissage den 14 november. Biblioteket har valt undertiteln för att anknyta till Malmökommissionens slutsatser om social hållbarhet.

– Det gemensamma för projekten är just att de relaterar till frågor om social hållbarhet och utgår från barn och unga i Malmö, säger bibliotekarien och curatorn Annsofie Olsson.

Olika fakulteter
De deltagande forskarna kommer från olika håll på högskolan – Kriminologi respektive Lärande och samhälle. Anna-Karin Ivert och Susanne Egnell är kriminologer och deras forskning handlar om Malmöungdomars upplevelser av trygghet och otrygghet i det offentliga rummet och vilken relation de har till olika platser i staden. Anne Harjus och Annika Åkerbloms projekt ska utveckla verksamheten på en Malmöförskola och stödja barnens flerspråkighet och delaktighet.

– Biblioteket vill fungera som en katalysator genom att koppla ihop forskare från olika fakulteter. Vi gestaltar de olika projekten och ger besökarna en bild av hur samhällsrelevant forskning kan se ut på högskolan, säger bibliotekarien och curatorn Lotti Dorthé.

Pågående forskning
Utställningen visar bland annat de metoder som forskarna använder. Ungdomar har exempelvis fått beskriva sin vardag i detalj och forskarna har kunnat följa deras rörelsemönster. Även förskoleprojektet bygger på deltagarorienterade metoder, där forskarna undersöker möjligheter tillsammans med barn, föräldrar och förskolepersonal.

– Det är inga färdiga resultat som presenteras, utan mer ett utsnitt av pågående forskning på Malmö högskola, säger Annsofie Olsson, som tycker det finns en poäng med att dyka ner i forskningen mitt i processen.

– Det är spännande att visa hur forskning kan gå till.

Näktergalens mentorsverksamhet kommer också att uppmärksammas i utställningen. Näktergalen fyller 20 i år och verksamheten bidrar i allra högsta grad till ett socialt hållbart Malmö.

Text: Eva Tornbjer