Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning på OD har för andra året i rad tilldelats prestigefyllt anslag

2017-04-06

Ann Wennerberg, professor och avdelningsföreståndare för Oral protetik, tilldelades på tisdagen 4 april ett prestigefyllt forskningsanslag från Konung Gustaf V:s och Drottning Viktorias Frimurarstiftelse. Anslaget avser stöd till medicinsk forskning med fokus på åldrandet och dess sjukdomar. 

Odontologiska fakulteten vi Malmö högskola tilldelas forskningsanslag från Konung Gustaf V:s och Drottning Viktorias FrimurarstiftelseRedan förra året tilldelades Ann Wennerberg priset och har alltså tilldelats utmärkelsen två år i rad.  

– Det är mycket hedrande att få vara med på en sån utdelning, säger Ann Wennerberg. Det är en historisk sammanslutning med framstående personer som man normalt inte kommer i kontakt med.

I september 2016 ville frimurarstiftelsen se en redovisning av hur anslaget från året innan hade disponerats. Inspirationen de fick från redovisningen gjorde att stiftelsen ville fortsätta stödja Anns forskning.

Projektet som anslaget är knutet till är implantatforskning. Varför implantat misslyckas och orsaker både hos patienter och i implantatet till varför vissa faktorer samverkar till resultatet av implantation. Paraplyprojektet handlar om orsaken till misslyckande varför implantat blir en belastning av resorberbara material. Stiftelsens styrelse fann särskilt intresse vid Anns forskning om att förbättra inläkning av titanimplantat.

Ett närliggande stort projekt handlar om andra implantatmaterial som till exempel magnesiumlegeringar som kan påverka läkningsprocessen.

– Som en del av ett EU-projekt mellan forskare på DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) sedan 2012 och numera även Max IV Laboratory i Lund öppnar vi upp möjligheten att titta närmare på strålningsspridning i form av röntgenbilder, berättar Ann.

Anslaget avser 200 000 kronor. 

Text: Johan Portland