Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarnätverk har fått hjulen i rullning

2017-04-06

FORSKARNÄTVERK. Förutsättningar, forskningsprogram och finansiering. Det var några ämnen som lyftes när representanter från olika forskarnätverk på högskolan träffade rektor och vicerektor för samhällsutmaningar.
– Den planerade satsningen på forskningsprogram är en av flera vägar för att uppgradera forskningen vid vårt lärosäte, sa Tapio Salonen, vicerektor vid högskolan.

  nätverksträff
  nätverksträff i Storm
  Första gemensamma mötet för representanter för de tolv forskargrupperingar som fått nätverksstöd under året. Mötet ägde rum i högskolans nya innovationsmiljö Storm.

Representanter för de tolv forskargrupperingar som fått nätverksstöd var på torsdagseftermiddagen inbjudna till ett första gemensamt möte i högskolans nya innovationsmiljö Storm i byggnaden Gäddan – som invigs i slutet av månaden.
Där fick de bland annat via kortfattade presentationer av respektive nätverk möjlighet att ta del av varandras arbete och planerade insatser under närmaste året. En runda som tydligt visade på forskningens bredd vid Malmö högskola.
Några av de flervetenskapliga grupperingarna på plats ska nu arbeta med forskningsinriktningar som de exempelvis rubricerat: ”Smarta material för framtidens hälsa”, ”Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning” och ”Effektiva biomarkörer till tandvården”.

Det framgick också att nätverken nu har fått hjulen i rullning och anordnat möten med interna och externa parter, utsett kärngrupper samt planerat in både seminarium och studiebesök hos kollegor runt om i landet och övriga världen.
Dessutom har flera av nätverken redan hunnit med att lämna in ansökningar om externa forskningsmedel.
– Vi fick i väg en ansökan 45 minuter före att ansökningstiden gick ut, det för ett tänkt forskningssamarbete med lärosäten i Norge och Holland, berättade Anders Jakobsson, professor i pedagogik och del av nätverket ”Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning”.  

Olika strategiska processer pågår
Efter grupperingarnas redovisningar tog rektor Kerstin Tham och vicerektor Tapio Salonen över och berättade kortfattat om den föreslagna målbilden och målområden för det blivande universitetet.
De lyfte även några av sina tankar kring de olika strategiska processer som pågår och hur dessa på olika sätt hänger samman med varandra. Det gäller exempelvis fakulteternas framtagande av förslag till prioriterade satsningar, arbetet med den nya strategiska planen ”Strategi 2018-2022” och den planerade satsningen på till ett begränsat antal forskningsprogram.
– Tanken är att det ska komma en utlysning av programstöd i slutet av året, kanske i november, och att granskningsprocessen ska vara klar före sommaren nästa år. Det lär då handla om stöd som kommer att ges på sexårsbasis, sa Tapio Salonen.

Rektor Kerstin Tham förklarade samtidigt att högskoleledningen arbetar på olika sätt för att öka lärosätets forskningsmedel, utöver redan annonserade extra 90 miljoner kronor. Det gäller både anslag och externa bidrag – det sistnämnda genom att exempelvis nyligen besöka nyckelpersoner i Bryssel.
En fråga som några av forskarna berörde under påföljande diskussion var relationen mellan nuvarande centrumbildningar och planerade forskningsprogram.
– Vi har ännu inte tänkt färdigt när det gäller denna frågeställning, men vi kommer att klargöra det till utlysningen av programstöd i höst. Som jag ser det kommer man emellertid inte kunna vara både centrumbildning och forskningsprogram på en och samma gång, sa Tapio Salonen.   

Text: PM Eriksson