Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

GPS-dag även i år!

2017-09-22

Vår institution för Globala Politiska Studier ”GPS” bjuder även i år in till en välfylld dag av paneldiskussioner, studentberättelser och litteraturpresentationer. Förväntningarna är stora och medarbetarna hoppas på många intressanta möten och samtal under denna dag.

Förra året samlade GPS, institutionen för Globala Politiska Studier, medarbetare och studenter för en dag av politiska samtal och möten. Även detta år bjuder institutionen in till en GPS-dag fredagen den 13 oktober kl 13:00 – 16:30 på Niagaras bottenvåning.

Magnus Ericson, Prefekt för institutionen, anser att denna dag fyller flera syften.

Magnus Ericson prefekt på GPSf

- Dels är det ett sätt för oss att nå ut med vår forskning, kunskap och utbildning, både internt inom vårt lärosäte men även externt till media och allmänhet. Vi får också en dag där institutionens forskare, studenter och medarbetare lär av varandra. Vi träffas i akademiska samtal och utvecklar våra synvinklar och förhoppningsvis uppstår ny kunskap om vilka resurser som vi har inom GPS och på Malmö högskola. 

Efter panelsamtalen fortsätter dagen i kårens lokaler, det blir quiz och mingel.

- Hoppas att även ni som inte brukar träffa oss passar på och ser vilka möjligheter till forskning och samverkan vi har inom GPS. Avslutar Magnus

Läs mer om programmet här

Text: Mathias Persson