Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Förr hade utbildningskatalogen jättestor betydelse"

2017-04-07

Utbildningskatalogerna var under högskolans första år en viktig del i studentrekryteringen. Under ett antal år kom den två gånger om året, och ett par gånger fanns den även på CD-ROM. Hösten 2014 tryckte Malmö högskola sin sista utbildningskatalog, för att i stället satsa mer på edu.mah.se. Maria Crona berättar om övergången, och Birgitta Edberg berättar om hur det gick till förr. 

Alla utbildningskataloger

Oändliga korrvändor skickades per post

”Enorma högar med papper på skrivbordet mötte mig när jag började på kommunikationsavdelningen år 2004. Då var utbildningskatalogen bibeln, fylld med innovativa tvärvetenskapliga utbildningar som lockade till kunskap och företagsamhet. Den kom ut två gånger per år och produktionen var krävande. De enorma pappershögarna innehöll utbildningssidor fullklottrade med korrigeringar gjorda för hand med bläckpenna. Oändliga korrvändor skickades per post fram och tillbaka mellan fakulteterna och kommunikationsavdelningen, många deadlines skapade en enorm stress hos alla inblandade.

Dags att digitalisera! Jag intervjuade experter på Teknik och Samhälle om den bästa digitala tekniken. Drömmen var att innehållet skulle flöda digitalt ifrån inskrivning i databasen till tryckt katalog, det skulle spara vår tid och energi. XML-tekniken var ett nytt, outforskat område, så Raymond Erming och jag experimenterade fram ett helt nytt arbetsflöde för produktionen. Till slut nådde vi fram till drömmålet. År av produktionsstress kom att ersättas av glada tillrop. Vi drog en lättnadens suck.”

Birgitta Edberg, marknadsansvarig 2004-2008

Vi var modiga och stack ut hakan lite

”Förr hade utbildningskatalogen jättestor betydelse i studentrekryteringen, men vi såg att upplagan minskade och vi var övertygade om att målgruppen var mer digital och använde sig av internet för att göra sina val. Hösten 2014 tryckte vi den sista utbildningskatalogen, och sedan dess har vi satsat på edu.mah.se som är vår digitala utbildningskatalog. På den tiden var det bara ett fåtal andra lärosäten som hade gått ifrån en tryckt utbildningskatalog, så vi var modiga och stack ut hakan lite. Därför hade vi nog förväntat oss mer protester, men det visade sig bli ett väldigt odramatiskt beslut. Vi sparade massor av pengar som vi kunde använda till att förbättra webben i stället. Jag trodde nog att fler lärosäten skulle följa efter ganska snart, men de flesta har faktiskt fortfarande tryckta utbildningskataloger.

När vi deltar på rekryteringsmässor är det personliga mötet med nuvarande studenter väldigt viktigt. Under de senaste åren har det kommit fler kanaler där vi kan marknadsföra oss mot blivande studenter, inte minst i sociala medier. Där finns det möjligheter att avgränsa sin målgrupp, till exempel utifrån ålder och var i landet man bor. Det blir också mer personligt, och vi ser att många väljer att dela vidare den informationen och på så vis hjälper oss att sprida den. En nyhet för i år är att vi har korta reklamfilmer som visas i starten av andra filmer på Youtube. Möjligheterna förändras hela tiden och vi tittar ofta på hur andra lärosäten gör och utbyter erfarenheter med varandra, egentligen jobbar vi ju alla i grunden med att synliggöra utbildning.”

Maria Crona, samordnare för gruppen för marknad och rekrytering