Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förbättrat stöd till kursansvariga i schemaläggningen

2017-10-05

Inför vårterminen 2018 genomförs ett försök med en mer flexibel schemaläggning. Lokaler kommer att gå att boka utan blocktider, och stödet till kursansvariga i schemaläggningen tydliggörs och förbättras. Försöket med de nya schemaläggningsrutinerna kommer att gälla för alla kursansvariga under en pilottermin.

Under schemaläggningsperioden inför vårterminen 2018 med start nu i oktober inleds ett försök att bättre stödja schemaläggningen för de kursansvariga. Syftet med förändringen är att den pedagogiska planeringen för utbildningen ska prioriteras tydligare. Det är inte i första hand administrativa rutiner som ska styra, utan dessa ska i stället anpassas efter de pedagogiska behoven. Försöket ska utvärderas löpande och ett nytt beslut fattas sedan inför höstterminen 2018.

Bokning utan blocktider

En del i förändringen är att blocktiderna tas bort, och man kan i stället boka lokaler på valfria starttider. Ett problem med blocktiderna har varit att lokaler bokas för andra tider än de utnyttjas, vilket har lett till att scheman i Kronox inte har varit tillförlitliga och att det har varit svårt att följa upp lokalutnyttjandet.

Att schemat inte har stämt där har lett till dubbelarbete genom att ett andra schema har skapats någon annanstans. Alla ska kunna hitta sitt schema i Kronox även om det måste finnas många olika varianter av övrig kursinformation. Kronox har sina begränsningar, men ett arbete pågår med att det ska fungera bättre för att stödja både våra och studenternas behov av tydlig information, säger Charlotte Petersson, verksamhetsutvecklare i processen ”Att utbilda studenter – med fokus på infrastruktur och planering av utbildning” och själv kursansvarig lärare på KS.

Tydligare stöd i schemaläggningen

Nu under oktober ska kursansvariga lämna in schemaunderlag inför vårterminen, och detta kommer att vara möjligt att göra på fler sätt än tidigare. Den som själv vill lägga ett detaljerat schema kommer även i fortsättningen att kunna göra det direkt i en beställningsmodul i Kronox, men även liksom tidigare i en Excelmall. Schemaläggarna kan även göra ett förslag utifrån en tidigare kursomgång för den som vill det. De kommer dessutom framöver att kunna hjälpa till mer med bokningen utifrån ett program för kursen, där kursansvarig bara behöver sätta ramar om exempelvis antal föreläsningar och under vilka veckor kursen pågår.

– Vissa scheman är jättekomplexa pussel och måste läggas i detalj, medan andra kursansvariga kan vara mer flexibla med när i veckan en föreläsning hålls. Som det är nu finns det ingen möjlighet att veta var det finns flexibilitet och inte, och det måste vi ändra på, säger Charlotte.

Fler möjligheter att själv ändra i Kronox

En annan efterfrågad förbättring är att det, utöver momenttexten, kommer att vara möjligt att själv ändra signaturer i Kronox, utan att kontakta schemaläggarna. Liksom tidigare kommer det att vara möjligt att göra andra ändringar genom att kontakta schemaläggarna med e-post, men förhoppningen är att kommunikationen framöver ska bli snabbare och tydligare genom att beställningsformuläret i Kronox utvecklas. Förutom att underlätta för kursansvariga att lägga schema ska de nya rutinerna göra det lättare att följa upp utnyttjandet av lokaler i syfte att kunna använda dem bättre. Undervisning i feldimensionerade lokaler eller lokaler som inte passar för undervisningen ska därmed kunna minskas.

Bakgrunden till försöket är den behovsinventering av praktiskt utbildningsrelaterat stöd som har gjorts inom ramen för utvecklingen av processen ”Att utbilda studenter – med fokus på infrastruktur och planering av utbildning”. Behoven som har framkommit har prioriterats, och de förändrade schemaläggningsrutinerna är en del i ett långsiktigt förbättringsarbete i nära samarbete med Facility service.

Mer information till kursansvariga

Alla kursansvariga får inom kort mer information inför schemaläggningen med e-post.

Här hittar du mer information om bokning av undervisningslokaler

Text: Janni Karlsson