Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya chefer och förändrade uppdrag

2017-12-15

MEDARBETARE. Nya prefekter, omorganisation av Byggnad och service, och så är det klart vem som blir ny kommunikationschef. Det är några av förändringarna inför årsskiftet.

Byggnad och service delas
Från och med den 1 januari 2018 delas Byggnad och service till två separata avdelningar, dels Byggnadsavdelningen som arbetar med lokalförsörjning, fastighetsförvaltning, ombyggnationer och fastighetsfrågor på längre sikt – där blir Mats Lyberg ny avdelningschef, och dels avdelningen Facility Service som har fokus på underhåll och service. Mats Lyberg har arbetat på högskolan knappt ett år och har tidigare varit fastighetschef på Högskolan i Halmstad. Per Bjurnemark, som även tidigare har varit chef för Facility Service, blir chef för den nya avdelningen med samma namn. I avdelningens arbete ingår bland annat telefoni och reception, lokalvård, lokalbokning, servicetekniker, tentamenshantering och konferensservice. Birgitta Wickman har från och med årsskiftet ett nytt uppdrag som fastighetsutvecklingschef. 

Ny kommunikationschef

Tjänsten som ny kommunikationschef är tillsatt. Ingrid Persson blir ny kommunikationschef med start den 5 mars 2018. Hon kommer direkt från Linnéuniversitetet där hon har varit kommunikationschef sedan 2012, och har tidigare bland annat varit kommunikationschef i landstinget Kronoberg i sju år. Nuvarande kommunikationschef Karin Arvidsson började som kommunikationschef hösten 2014 och slutar vid årsskiftet efter tre år med stora förändringar inom högskolan och därmed också inom kommunikationsarbetet –centralisering av kommunikationsstödet, ökad satsning på bland annat webbarbete, engelsk kommunikation och internkommunikation, och inte minst förberedelser inför kommande universitetsstatus. I mellanperioden är Charlotte Löndahl Bechmann tillförordnad kommunikationschef.

Nya prefekter

På Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Teknik och samhälle blir Bo Peterson prefekt från och med 1 januari 2018. Bo Peterson som är lektor och teknisk doktor i industriell elektroteknik har varit tillförordnad prefekt på institutionen sedan juni i år och har tidigare bland annat varit prefekt på K3. 

Institutionen för urbana studier vid Kultur och samhälle får ny prefekt från och med 1 april 2018. Ny prefekt blir Kerstin Sandell som är docent och lektor vid Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och har en bred ämnesbakgrund och vana vid mångvetenskapliga miljöer, bland annat från Linköpings universitet.

Nya chefer på Studentcentrum

Charlotte Kipowsky blev ny chef för Studentcentrum under hösten efter att ha varit tillförordnad chef sedan i våras. Charlotte Kipowsky har tidigare varit studie- och karriärvägledare i många år och även enhetschef inom Studentcentrum. Katarina Fjellström blir ny enhetschef för enheten Stöd och service, som innehåller studie- och karriär och stöd vid funktionsnedsättning, efter att ha varit tillförordnad chef under hösten. Hon har tidigare arbetat som studievägledare på Malmö högskola och kommit tillbaka efter fem år vid Stockholms universitet. Under hösten har också Annika Pfannenstill som tidigare varit enhetschef för nämnd- och ärendehantering inom Malmö stad blivit ny enhetschef för Studieadministrativa enheten.

Ny ekonomichef sökes

Nu söker högskolan också en ny ekonomichef. När en ny chef är på plats kommer Ann-Marie Öberg att gå över till att arbeta heltid som biträdande förvaltningschef, nu är hon biträdande förvaltningschef på deltid. Ann-Marie Öberg har tidigare arbetat som ekonom och administrativ chef på Lärande och samhälle, och är högskolans ekonomichef sedan januari 2015. 

Text: Johanna Svensson