Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Followprint ersätts med Eduprint

2017-03-20

UTSKRIFT. Followprint kommer ersättas av det nya konceptet Eduprint.
I augusti ska det nya utskriftssystemet vara implementerat.
Dessutom ska hela skrivarparken på 160-170 skrivare spridda över hela högskolan inventeras, analyseras och utvärderas.

Rent praktiskt innebär det att en planering måste göras om huruvida skrivare ska ersättas eller utvärderas för kartläggning av behov och bestyckning. Leverantören ska med hjälp av analysen avgöra hur många skrivare som ska finnas kvar och i så fall var de ska stå. Alla småskrivare som blir kvar i drift kommer också anslutas till utskriftssystemet. Followprint byter namn men har alltså samma funktion. Skillnaden blir att det bara kommer finnas en ”printkö”.

Det nya avtalet som blev färdigt i februari 2017 innebär att Malmö högskola tillsammans med 12 andra lärosäten delar utskriftssystemet Eduprint. I förlängningen innebär det att man, likt Eduroam, delar nätverk och printkö om man befinner sig någonstans på ett deltagande lärosäte. Leverantören förblir Ricoh som redan är upphandlad.

– De stora multifunktionsskrivarna kommer bytas ut till nyare modeller med bättre prestanda och högre kapacitet, säger Luis Angel, Malmö högskolas projektledare för bytet till Eduprint. Alla skrivare kommer ha färgpatroner, även de mindre modellerna.

För personal innebär det samma debiteringssystem. Är man anställd vid två kostnadsställen kommer man kunna välja vilket kostnadsställe som ska belastas. För studenter innebär det att de behöver skapa PayEx-konto precis som de gör nu.

– Vi kommer fortsätta med löpande information om statusinformation via sociala medier, t ex Yammer och IT-avdelningen informerar, fortsätter Luis.

Idén om nätverket uppstod i IT-chefsgruppen. Umeå universitet fick i uppdrag att genomföra en upphandling, och av de tillfrågade IT-cheferna var det alltså 13 som sa ja till Ricoh. Parametrarna som togs i anspråk var bland annat ekonomiska faktorer och servicenivån. Ricoh ska också analysera varje maskins lönsamhet. Någonting som kan komma att väcka starka reaktioner är att det inte kommer finnas lokala användare. Maskiner i enskilda kontor kan inte berättigas kostnadsmässigt. Istället kommer landskapsskrivare placeras om för att underlätta.

Det som händer nu är ett implementationsprojekt på alla 13 lärosäten och alla har olika datum. Först ut är Luleå Tekniska Högskola som ska implementera i april. Malmö högskola får nytt system i drift under juli månad och förändringarna kommer vara slutförda den 1 augusti 2017.

Omläggningen på Mah görs under sommaren då verksamheten är långsam. När alla lärosäten är anslutna sommaren 2018 kan man möjligen titta på alternativet att få tillgång till sin printkö även på ett annat lärosäte vilket kan underlätta t ex vid resor.

I projektet ingår utbildningstillfällen koordinerade av IT-avdelningen för att lära personalen att hantera maskinen och displayen. Ambitionen med införandet är också att få med alla fakulteter och institutioner i utskriftslösningen vilket inte alltid har varit möjligt.

Luis Angel har förhoppningar om att behålla antalet maskiner och, om behovet kräver, kanske till och med föreslå att antalet ökar. Men analysen av enskilda maskiner får diktera utfallet.

Text: Johan Portland