Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Susanne Wallmark ska informera om chefsrekryteringar och budgetunderlag

2017-02-14

MEDARBETARE. Årsredovisning, pågående chefsrekryteringar och översyn av studieadministration.
Susanne Wallmark kommer att lyfta en rad frågor och ämnen under årets första ”Förvaltningschefen informerar”.

Under torsdagsförmiddagens informationsmöte i Gäddan 8 ska Susanne Wallmark bland annat redogöra för några av ärendena som behandlas under föregående dags möte i högskolestyrelsen. På styrelsens agenda återfinns då exempelvis årsredovisningen för 2016,  budgetunderlag till departementet och rapportering om insatser som återfinns i den högskoleövergripande aktivitetsplanen inför universitetsstatusen. För gemensamt verksamhetsstöd handlar det i detta sammanhang främst om att på olika sätt stärka stödet till forskningen.

Tanken är även att förvaltningschefen ska ge en lägesbeskrivning när det gäller  olika chefsrekryteringar inom stödverksamheten. Dels att det är klart att Paula Pragert (i dag: planeringschef ) blir chef för ledningsstaben från månadsskiftet. Dels om arbetet för att finna ansvariga till det nya universitetskansliet samt de administrativa kanslierna på Kultur och samhälle och Teknik och samhälle.
Förhoppningsvis kommer också någon av de nyligen tillträdda cheferna för HR-avdelningen respektive administrativa kansliet på Lärande och samhälle, Charlotta Ankarlilja och Christian Rohman, att vara på plats och presentera sig för närvarande medarbetare.

Andra punkter som ska lyftas på mötet är lokalfrågan samt kortfattad information om den översyn som genomförts av högskolans studieadministration.      
Om du inte har möjlighet att vara med på mötet på plats så kan informationsmötet följas via medarbetarsidorna på högskolans webbplats.

Text: PM Eriksson