Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Film förenar unga från Malmö till Buenos Aires

2017-04-24

Filmfestival med malmöskolor och samarbete med ett argentinskt universitet. Företrädare för institutionen Kultur-språk-medier på Lärande och Samhälle kopplar samman lokal utveckling på Malmös skolor med ett universitet i Buenos Aires.

- Vår ambition är att lärarstudenter i högskoleförlagda kurser ska ut och observera, dokumentera och digitalt presentera vad som allvar sker i skolorna, säger universitetslektor Pär Widén, på Malmö högskola. Det rör bl.a. en kurs i sociala relationer och en i forskning och utvärdering som studenterna också examineras i publikt och där de aktuella malmöskolorna bjuds in.

film_fredrikh_perd_parwFr.v. Fredrik Håkansson, Per Dahlbeck och Pär
 Widén
Lilla duken
Humfryskolan, en av de inblandade malmöskolorna, har under våren ordnat en filmfestival, Lilla duken. Där visades filmer skapade av elever från olika skolor. Filmer utifrån temat: Ung i din stad.

 

 

Syftet var att låta unga få berätta sin verklighet via egna producerade filmer. Ett arbete som lärare och studenter på Kultur-språk-medier, KSM, involverades i.  

- Vi vill arbeta tillsammans med Malmö högskola för att fördjupa och forskningsanknyta vår undervisning, säger Fredrik Håkansson, rektor på Humfryskolan.

Buenos Aires
Samtidigt har institutionen KSM på Lärande och samhälle sedan flera år tillbaka ett Linnéus-Palme samarbete med Universidad national San Martin, Unsam, i Buenos Aires. Hittills har det handlat om lärarutbyte för undervisning men i en förnyad Linneus-Palmeansökan vill man omfatta både student- och lärarutbyte. När företrädare för Unsam var på besök på Malmö högskola fick de reda på  filmprojektet  och filmfestivalen. Kontakter knöts och det visade sig att också Unsam har ett än mer omfattande samarbete med lokala skolor i Buenos Aires, där man genast tog sig an filmidén.

Ungas berättelser
- Att ge unga en röst är den bärande idén i just detta samarbete med många bottnar, fortsätter universitetslärare Per Dahlbeck. Unga måste få möjlighet att uttrycka tankar, drömmar, känslor och förmågor just utifrån sin verklighet. Det är också viktigt att det blir på riktigt med offentliga visningar.

När filmfestivalen, Lilla Duken, hölls på biografen Spegeln i Malmö i början av april visades filmer av unga i Malmö, Århus, Berlin och just Buenos Aires. Ungdomars val av teman i sina filmer var universella och likartade. Det handlade om utsatthet, mobbning och fördomar m.m.

Så vilka är ambitionerna framöver?
- Vi hoppas och tror på en årlig festival där ungdomar från bland annat Malmö och Argentina får möjlighet att uttrycka sig via film, poesi eller andra konstformer, säger Per Dahlbeck. Redan i denna första festival var flera skolor i Århus, Berlin, Buenos Aires och Malmö inblandade och framöver hoppas vi att många fler ska delta.
-Samtidigt ser jag att både universiteten/högskolorna och skolorna gynnas, säger Pär Widén. För Malmö högskolas del handlar det om både kursutveckling och framtida forskningsprojekt och för skolornas del handlar det om skolutveckling. 

Text: Helena Smitt