Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fem frågor om forskningsprojektet AppSam

2017-01-17

Projektkoordinatorn Jonas Christensen, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, samarbetar med partneruniversiteten i ett internationellt forskningsnätverk inom äldreomsorg - som fokuserar på demensvård och tillämpad digital teknik.

Bild på Appsams banner

Berätta om forskningsprojektet!

– Syftet med projektet är att främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorg genom utbyte av kunskap mellan länder med olika välfärdssystem. Projektet fokuserar särskilt på demensvård och tillämpad digital teknik.

– AppSam är ett delprojekt inom ett internationellt nätverk som fokuserar på framtidens utmaningar när det gäller att möta äldres behov och demensvård. Det är också en fortsättning på ett tidigare avslutat projekt inom nätverket.

– När vi hade avslutat det första projektet fortsatte vi att arbeta med kunskapsbildning i äldrefrågor. Vi sökte ytterligare finansiering och fick forskningsmedel till AppSam från Svenska Institutet.

Vad vill ni åstadkomma?

– Vi ska bland annat utveckla ett koncept inom äldreomsorgen i samarbete med Internet of Things and People (IoTaP). Detta genom ett professionellt lärstöd i form av en app som ska bidra till att förbättra livskvaliteten för äldre och deras anhöriga, och vara ett stöd för vårdpersonal. Vi ska inte ta fram en färdig produkt utan det handlar om konceptutveckling.

– Vi ska ansöka om forskningsmedel från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och det hoppas vi såklart ska ge resultat.

Vad är unikt med AppSam?

– Jag tror det är unikt att AppSam är knutet till ett tidigare avslutat projekt, ett forskningsnätverk och ett forskningscentrum. Fördelen med att vi har länkat ett nytt projekt till ett gammalt är att vi utnyttjar den empiri och kunskap som redan finns inom projektgruppen.

– I projektet finns representanter från universitet och samverkansorganisationer i Sverige, Polen, Danmark, Litauen och Moldavien. Vi har kommit i kontakt med varandra genom bland annat Erasmussavtal och partnerskap mellan universiteten. Jag tror det är ovanligt att utnyttja dessa kontaktytor för samarbete inom forskningsprojekt.

Vad händer härnäst?

– Nästa workshop är i mars och arrangeras av vårt partneruniversitet i Litauen. Då fokuserar vi på IoTaP -konceptet utifrån tidigare generared empiri. I april träffas vi i Polen och Danmark för att bland annat förbereda ansökan till Horizon 2020. I september har vi projektmöte i Moldavien.

Har du några tips till andra forskare som vill utvidga sitt nätverk?

– Underskatta inte de kontaktytor som finns inom utbytesprogram och partneruniversitet. Det finns stor potential med att integrera forskning i utbildning genom internationell utbildningssamverkan.

– Varumärkesskydda projektnamnet hos Patent- och registreringsverket och se möjligheter i fortsatt projektsamverkan även efter avslutad projektfinansiering. Det bidrar långsiktigt till förankring och etablering.

Text: Carolin Lind