Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fem frågor om Europeisk faktascen

2017-02-01

Idag är det premiär för föreläsningsserien Europeisk faktascen, ett initiativ som tagits fram av högskolan tillsammans med Europa Direkt och Malmö stad, för att öka den grundläggande kunskapen om EU. Vi har ställt fem frågor till Inge Eriksson, universitetsadjunkt och doktorand i historia vid institutionen för globala politiska studier.

Ni hoppas att föreläsningsserien ska bidra till ökade kunskaper om EU:s roll inom lokal, regional och nationell politik. Vilka punkter kommer ge åhörarna störst ”aha-upplevelse”?

Det är svårt att sätta fingret på, men en sådan fråga är hur pass mycket i vardagen, även för lokalpolitiker och tjänsteman, som påverkas av beslut och regelverk på EU-nivå. En annan eventuell aha-upplevelse kan möjligtvis vara att EU utvecklats inte i brist på problem och kriser utan snarare på grund av och i försök att lösa sådana. 

Har du ett exempel på en vanlig kunskapslucka om EU som du vill dela med dig av?

Kanske inte så mycket en kunskapslucka som en perspektivförskjutning. Det talas ofta om den stora byråkratin i Bryssel, men den är ganska liten i relation till den omfattning i stater och aktörer som EU utgör. Många enskilda medlemsländer har större förvaltning än EU har. Och mycket av verkställandet av EU-beslut sköts via befintliga förvaltningar i medlemsländerna. och EU vill inte förbjuda böjda gurkor, däremot finns regler för klassificering av olika kvaliteter vad gäller gurka (och andra livsmedel) Detta kan eventuellt ses som ett led i kontrollsamhällets framväxt, men är också något som alla marknader där varor jämförs utifrån kvalitet utvecklar. Ingen är förbjuden att sälja raka gurkor eller små gurkor på torget, och ingen bryter mot någon lag om man köper en sådan gurka. 

Europeisk faktascen är ett samarbete mellan institutionen för globala politiska studier, Europa Direkt och Malmö stad. Vad betyder den här typen av samverkansprojekt för högskolan och ditt arbete? 

Det är av stor betydelse - både för att det ger oss som lärare och forskare en möjlighet att förmedla våra perspektiv och reflektioner till grupper utanför högskolan, men också för att det ger oss fler kontaktytor som har betydelse för våra studenter som i många fall kommer att hamna på denna typ av arbetsplatser efter sina studier. Genom det här samarbetet kan vi också ge våra studenter en del kontaktytor och upplevelser som vi inte kunnat ordna själva. Exempelvis kommer våra Europastudenter både att kunna träffa chefen för EU-kommissionens svenska representation i samband med att hon kommer till Malmö för att delta på den första föreläsningen, och i maj kommer de att få en stund själva tillsammans med Ingvar Carlsson och Rolf Gustafsson. 

För dem som inte är bekanta med Europa Direkt, kan du berätta mer om deras funktion? 

Europa Direkt är en officiell verksamhet organiserad och finansierad av EU-kommissionen. Verksamheten skall sprida kunskap om, och kunna svara på frågor kring, EU och framför allt EU-kommissionens arbete och bidra med material och andra aktiviteter för att bistå exempelvis lärare men också medborgare i allmänhet. Det beskrivs bäst av dem själva på europa.eu.

Är det något i föreläsningsserien som du skulle vilja puffa lite extra för?

Vad gäller EU på jobbet så skulle jag vilja puffa både för den mer vetenskapligt grundade aktiviteten om EU som utmaning för kommunal demokrati, och förstås sista tillfället den 4 maj när Sveriges förre statsminister Ingvar Carlsson (som var en av dem som tog Sverige in i EU) tillsammans med en av de mest erfarna svenska EU-journalisterna går igång med att resonera kring EU:s framtid.

Ta del av hela programmet för Europeisk faktascen här