Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Färre söker högre studier

2017-04-25

Trenden med minskat söktryck till höstens utbildningar fortsätter även 2017 – både nationellt och på Malmö högskola. Antalet anmälningar minskade med drygt 3 procent på Malmö högskola och nationellt med drygt 2 procent.

studenter_i_bibliotek

– Orsaken till nedgången beror troligen på den pågående högkonjunkturen, där ungdomar väljer att arbeta i stället för att studera, och att ungdomskullarna minskar, säger analytiker Carl-Henrik Bonde.

40 400 personer sökte utbildning på Malmö högskola

Antalet anmälningar, Prio 1-ansökningar liksom antalet individer minskar något jämfört med 2016 – men det är inte lika stor nedgång som mellan år 2015 och år 2016. Antalet individer som vill läsa på Malmö högskola 2017 är 40 409 jämfört med 41 928 år 2016.

– Utbildningsutbudet är i stort oförändrat, fortsätter Carl-Henrik Bonde. Intressant är dock att antalet fristående kurser ökar för första gången under en femårsperiod. Det kan tyda på att högskolan håller på att bli av med sin överproduktion. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser ännu.

– Denna ansökningsomgång är rätt odramatisk och vi ser inga stora rörelser eller trendbrott med undantag för att antalet kurser vänt uppåt.

De mest eftertraktade programmen

Förskollärarprogrammet och Socionomprogrammet fortsätter att vara de mest sökta programmen på Malmö högskola. Utbildningarna som ligger i topp är i stort sett oförändrat sedan 2016. Värt att notera är att Prio 1 ansökningar till Socionomprogrammet ökar med hela 23 procent.  

 1. Förskollärarprogrammet
 2. Socionomprogrammet
 3. Sjuksköterskeprogrammet
 4. Tandläkarutbildning
 5. Fastighetsförmedling
 6. Kriminologiprogrammet
 7. Grafisk design
 8. Studie- och yrkesvägledarutbildningen
 9. Communication for Development Masters programme
 10. Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

De mest sökta kurserna

Läget är också relativt stabilt när det gäller de mest sökta kurserna. Grafisk design och medier toppar listan även i år sedan har söktrycket på kurserna i svenska ökat sedan 2016.  

 1. Grafisk design och medier
 2. Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska
 3. Swedish Language, Culture and Society I
 4. Ledarskap och organisation: Grundkurs
 5. Projektledning I

– Intresset för kurserna i svenska pekar på det starkt ökade behovet av utbildningar i svenska vilket är en spegling av förändringar i samhället, avslutar Carl-Henrik Bonde. 

Text: Helena Smitt