Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakulteten för Teknik och samhälles nya organisation klar

2017-01-12

Det har pågått ett intensivt arbete för att få klart den nya organisationen på Teknik och samhälle som påbörjades under maj 2016, efter fakultetens rejäla tillväxt under de senaste åren.

Omorganisation av fakultetens verksamhet syftar bland annat till att stärka kvalitet, relevans och att förbättra arbetsmiljön. Det blir två institutioner: Institutionen för datavetenskap och medieteknik och Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.
– Det känns skönt att den nya organisationen är i hamn innan jag slutar. Fakulteten fortsätter att ha två institutioner. Det kommer att bli riktigt bra både för personalen och även en mer sammanhållen utveckling av grundutbildning och forskning, säger Catarina Coquand.

Bakgrund

I maj 2016 påbörjades processen med den nya organisationen för Teknik och samhälle. Bakgrunden till omorganisationen var främst att fakulteten hade vuxit rejält under de senaste åren. Detta har bidragit till att  prefekterna har haft svårt att hinna med att ta ansvar för arbetsmiljö och samtidigt utveckla verksamheten med dess 90-tal medarbetare.

Från början hade man två förslag att utgå ifrån (se faktaruta). Det förslag som TS ledning valde att gå vidare med efter att ha tagit del av medarbetarnas synpunkter är det som nu trätt i kraft.

De nya institutionerna

Institutionen för Datavetenskap och medieteknik kommer att ledas av Andreas Jacobsson, som blir prefekt. Inom institutionen inrättas tre olika enheter och de nytillträdda enhetscheferna är Bo Peterson, Anna-Bella Loconsole och Ulrik Eklund.

Mats Persson fortsätter som prefekt och ansvarar för Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Denna institution får två biträdande prefekter. Henrik Hartman får ansvar för grundutbildningsfrågor och Per Jönsson för forskningsfrågor.
– Vi kommer att anställa  administrativa handläggare som ska hjälpa prefekter och enhetschefer på båda institutionerna med bland annat bemanning och tjänsteplanering, då rollen studierektor inte kommer att finnas kvar, säger Catarina Coquand.

Text: Filippa Törnwall