Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ett strålkastarljus som vi ska ta vara på

2017-04-05

UNIVERSITET2018. Vi ska bli universitet. Det är en av de viktigaste händelserna i vår historia. Och en stor möjlighet. Så hur ser vi till att ta vara på strålkastarljuset som riktas mot oss? 

Intresset för vårt lärosäte kommer att öka när vi blir universitet. Då har vi också en möjlighet att lyfta vår forskning, utbildning och samverkan och få större genomslag hos olika målgrupper.

– Att vi blir universitet är en stor möjlighet för oss att synas och få extra uppmärksamhet på olika sätt. Det ska vi alla ta vara på, säger kommunikationschef Karin Arvidsson.

Viktigt skapa röd tråd

För att skapa en röd tråd och transparens i kommunikationen inför och i samband med att vi blir universitet, har kommunikationsavdelningen tagit fram en kommunikations- och en aktivitetsplan.

– Vi vill bidra till att stärka bilden av vårt lärosäte. Men hur andra uppfattar oss tar lång tid att påverka. Därför behövs ett långsiktigt arbete, säger Karin Arvidsson.

Planerna, som finns tillgängliga i Box, listar mål, målgrupper, budskap, huvudsakliga kanaler och aktiviteter.

Kommunikationen av universitetsblivandet ska:

 • bidra till att stärka bilden av lärosätet
 • öka kännedomen om våra nya satsningar i och med att vi blir universitet
 • bidra till transparens
 • säkerställa namnbytet
 • få målgrupper att engagera sig och kommunicera om våra aktiviteter och evenemang
 • få media att kommunicera om oss

Vill bidra till transparens och helhetsbild

Det handlar både om intern och extern kommunikation. För att skapa transparens och engagemang behöver medarbetare få insyn i strategi- och fokusområdesarbetet, och känna till beslut som fattas och är kopplade till universitetsfrågan. Webbsidan "Vägen till universitet" samlar informationen på en plats och vinjetten "Berättelser på vägen" lyfter fram medarbetares erfarenheter och tankar. När det gäller extern kommunikation är det en rad olika mål, budskap och aktiviteter som behövs beroende på målgrupp. Eftersom universitetsstatus innebär att vi får generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå och ett större forskningsanslag kommer huvudfokus vara namnbytet och forskningssatsningarna.

– Vi behöver samordna vårt arbete så att inget förbises. Bara namn- och logotypbyte kräver mycket extraarbete. Vi behöver se över alla trycksaker, profilprodukter, skyltar och digitala plattformar, säger Karin Arvidsson.

Samordnar kommunikationsinsatser

Kommunikationsavdelningens samordnare för universitetsstatus är Lotta Orban och Ida Rosqvist är biträdande samordnare. Planerar du, ditt arbetslag, din avdelning, ditt forskningscentrum, din institution eller fakultet, några extra aktiviteter när vi blir universitet? Informera gärna om dem så att de kan tas tillvara på bästa sätt inför universitetsåret 2018.

En rad aktiviteter planeras under 2017 och 2018:

 • En ny logotyp och grafisk profil ska vara klara 1 juni. Då ska också en implementeringsplan för när och hur byte av namn och logotyp ska gå till och en lathund för hur den grafiska profilen ska användas vara klar.
 • En ny varumärkesmätning av hur Malmö högskola uppfattas av studenter, allmänhet och näringsliv ska genomföras i vår med hjälp av Nordic Brand. Senaste mätningen genomfördes 2012, så den nya mätningen ger en bild av hur uppfattningen om högskolan har förändrats.
 • En rad arrangemang från hösten 2017 till augusti 2018 kommer att marknadsföras under rubriken "Universitet 2018". Programmet ska arbetas fram i nära samarbete med högskolans medarbetare av en projektgrupp under ledning av Hans Lindquist, senior rådgivare till rektor och ordförande i styrgruppen och projektledare Karolina Rosenqvist, vid Innovation och utveckling.
 • Högskolans profilprodukter ska ses över, ett arbete som Facility Service ansvarar för i samarbete med kommmunikationsavdelningen.
 • Nya skyltar ska beställas av Byggnad och service när ny logotyp är klar.

Dialog och samarbete med fakulteter och biblioteket

Hans Lindquist, Karolina Rosenqvist och Lotta Orban kommer i vår att besöka ledningsgrupperna vid fakulteterna och biblioteket.

– Under Universitet 2018 kommer allvar att blandas med fest. Vi behöver fylla programmet tillsammans, säger Hans Lindquist.