Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ett steg närmare polisutbildning vid Malmö universitet

2017-11-14

UTBILDNING: Malmö högskola/universitet har nu skickat ett gediget underlag för att bedriva polisutbildning till Polismyndigheten i Stockholm. På punkt för punkt konkretiseras vad lärosätet kan erbjuda för att starta en polisutbildning vid Malmö universitet.

Regeringen har gång på gång betonat vikten av att agera snabbt för att få igång nya polisutbildningar i landet. Det saknas utbildade poliser i Sverige och dessutom brottas Polismyndigheten med avhopp från yrket.

Underlaget/intresseanmälan  är på drygt 40 sidor. Det innehåller beskrivningar och analys av  lärarkompetens, forskningsmiljöer, pedagogiskt kunnande, kompetensbeskrivning kring utvärdering och kvalitet, beskrivning av uppdrags- och distansutbildningar med mera.
På Malmö högskola/universitet finns omfattande kompetens i kriminologi, juridik, sociologi, statsvetenskap, beteendevetenskap,  ledarskap och organisation och dessutom lång erfarenhet av professionsutbildningar. I ansökan framgår även att Malmö universitet kommer samarbeta med Lunds universitet för att stärka lärarkompetens inom flera juridiska ämnen. Det framgår också i en bilaga att kommunledningen i Malmö engagerar sig för att få en polisutbildning till Malmö.

När? Hur omfattande?

Däremot finns ännu inga uppgifter om när utbildningen kan starta eller dimensioneringen av denna. Däremot finns preciserat att enbart själva planeringen av utbildningen under de närmaste tre åren beräknas kosta 15,7 miljoner kronor.  

I underlaget finns också ett helt avsnitt kring pågående forskningsprojekt och samverkan. Här beskrivs ett 15-tal olika forskningsprojekt  med relevans för polisutbildning; barn och ungdomar i riskmiljöer, brottsförebyggande arbete i en stadsdel, missbruk och kriminalitet bland ensamkommande, partnervåld, unga brottsoffer, polisens arbete mot narkotikabrottslighet och polishistoria.
Per Hillbur, ny prorektor vid Malmö högskola från 1 september 2016
- Det är särskilt viktigt att lyfta fram det brottsförebyggande arbetet och hur en mångfald av aktörer och organisationer är involverade i att skapa ett tryggt samhälle, säger Per Hillbur, prorektor, som ansvarar för utredningen om en polisutbildning.  

i intresseanmälan framhålls även Polismyndighetens planerade nationella konsortium för polisvetenskap(NKP), vilket skulle passa Malmö universitet som hand i handske. ” … Malmö högskolas redan långtgående kriminologiska forskning av polisverksamhetsnära karaktär, gör att konsortiets ”säte” samt administrativa hantering med fördel skulle kunna placeras på Malmö universitet.”

Regeringen och polismyndigheten avgör

Det är regeringen som ska fatta beslut om vilka lärosäten som äger rätt att utbilda poliser. Polismyndigheten bedömer därefter vilket eller vilka lärosäten som, i samarbete med myndigheten, ska bedriva utbildningen.  

Text: Helena Smitt