Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ett ögonblick, Per Vult von Steyern!

2017-11-29

Du var på Odontologiska Riksstämman 2017 förra veckan. Varför var du där och vad gjorde du?

Riksstämman genomförs av Svenska Tandläkare-Sällskapet där jag är ordförande. Det är den största svenska akademiska sammankomsten som hålls i Sverige. Som ordförande är det ett av de roligare uppdragen man kan ha. Det gäller att lyfta fram svensk forskning och i min roll ingår bland annat att planera och genomföra riksstämman tillsammans med sällskapets styrelse och medarbetare. Dagarna var späckade från tidig morgon till sen kväll och jag hann själv bara hålla en föreläsning under stämman.

Odontologisk riksstämma hålls samtidigt som Swedental, en stor dentalutställning. Om man tittar på universitetsdelen så är Riksstämman dels en mötesplats där man träffar representanter för ämnesföreningar som har program med duktiga och framstående odontologer som presenterar det senaste inom olika odontologiska delområden. Där spelar forskare en stor roll. Sällskapet har som ett av sina huvudsyften att förmedla forskning och nyheter inom tandvården. Och så stödjer Sällskapet odontologisk forskning genom att dela ut stipendier i samband med Riksstämmans högtidliga invigning varje år. Det är ofta stipendier särskilt riktade till unga forskare som även ges en möjlighet att presentera sin forskning på Riksstämman.

Vad för typ av utbyte äger rum på Riksstämman? 
Odontologisk Riksstämma utgör en mötesplats för all tandvårdspersonal i landet samt för dentalbranschen och dentalindustrin genom Swedental. Det är ett sätt för professionen att hålla sig uppdaterad och byta erfarenheter. Alla ämnesområden är representerade. Det finns delar av programmet särskilt tillägnat forskningsrapporter där man antingen har posterpresentationer eller orala presentationer av sina forskningsprojekt och så delas det ut priser.

Tandläkare-Sällskapet har olika nämnder som fattar beslut om vem som ska tilldelas de olika utmärkelserna.

Forsbergs pris delades i år ut till två forskare, Agneta Odén och Matts Andersson, för pionjärarbete för att med CAD/CAM teknologi (computer-aided design/computer-aided manufacturing) framställa tandersättningar.

Priset för bästa forskningsrapport utdelades till Alex Milosavljevic, doktorand vid OD under handledning av Andreas Stavropoulos och Bengt Götrick. Och som vinnare av priset för bästa forskningsrapport, i konkurrens med över 100 andra presentationer gick förstapriset till Kristina Bertl, också doktorand vid OD med samma handledare.

Kursnämndernas pris för bästa föreläsare gick till Carin Starkhammar Johansson och till Per Alstergren, också han från OD.

Kan du berätta lite om historien bakom Svenska Tandläkare-Sällskapet? 
Svenska Tandläkare-Sällskapet är den näst äldsta tandläkarsammanslutningen i världen. Bara den amerikanska motsvarigheten har funnits längre och då bara 5 år.

Svenska Tandläkare-Sällskapet bildades 1860 (därav stavningen) och hade de första åren endast 7 medlemmar, alla verksamma i Stockholm. Men då ska man betänka att det endast fanns 18 godkända tandläkare i hela landet registrerade hos Sundhets-Collegium, dåtidens Socialstyrelse. Riksstämman är en etablerad mötesplats sedan 1964, Swedental sedan 1971.

Idag är alla professioner inom svensk tandvård representerade på Riksstämman som besöks av tandvårdspersonal från hela Sverige och även många från andra länder. I år bjöds det på allt från föreläsare från olika tandläkarföreningar till ett stort antal internationellt mycket kända föreläsare som annars kan vara svåra att få tillfälle att lyssna på. Med ett brett och digert program fanns alla framstående föreläsare samlade på ett ställe vid samma tillfälle.

I vilken form är Tandvårdshögskolan i Malmö representerat? 
Man företräder Malmö högskola genom att synas och representera sitt ämne. Sen företräder man ju också sitt område genom att visa upp sitt ämne, sina tankar och idéer. Det är viktigt att man är med i olika diskussioner. Malmö faller ju såklart väldigt väl ut när man tittar på deltagarna. Malmös andel är god, och det är viktigt för alla lärosäten att synas.

Sen är det också indirekt viktigt att visa sin forskning i Riksstämmans sammanhang och tydliggöra vad det är man håller på med.

Alla har nytta av forskningsutbytet som tar plats på Riksstämman. Det är ju en av motorerna inom svensk forskning som gagnar utvecklingen av tandvård och svensk odontologisk forskning.

Kommer Tandläkare-Sällskapet till Malmö framöver? 
2019 kommer Svenska Tandläkare-Sällskapet att stå värd för en forskningskonferens i Malmö den 4-5 april på Malmö Live. Temat kommer då att vara Vetenskap och Klinik i samverkan.

Text: Johan Portland