Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

”Ett lärosäte utan lärarutbildning skulle vara mycket fattigare”

2017-03-30

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Astrid Tursell är utbildningsledare och har varit mer än 40 år vid lärarutbildningen i Malmö, varav de första 22 vid Lärarhögskolan.

Astrid Tursell”Ett lärosäte utan lärarutbildning skulle vara mycket fattigare. Det var inte en lätt match för Lunds universitet att släppa lärarutbildningen. Lärarhögskolans verksamhet stod för en betydande del av det som skulle bli ”Högskolan i Malmö”. Många av oss kunde se möjligheter i det nya medan andra uttryckte skepsis, också in i det sista. Vi anställda ställdes inför ett val gällande våra anställningar. Vad jag kan minnas valde endast en kollega att ha kvar sin anställning vid Lunds universitet. En annan kollega valde uttryckligen Malmö högskola ”under protest”. 

Malmö högskola gavs inför starten 1998 hundra nya särskilda utbildningsplatser som skulle bli Malmö högskolas första egna lärarutbildning, övriga ärvdes från Lunds universitet. Vi skulle utveckla en ny variant av pågående utbildningar i syfte att öka samverkan mellan studenter med olika inriktningar, samverkan mellan olika institutioner och, inte minst, en starkare samverkan med skolor och förskolor. Utbildningen utvecklades i racerfart. Deadline för det huvudsakliga utvecklingsarbetet låg redan efter fyra månader, när ansökningsperioden till utbildningen började. Tidsaspekten var i sammanhanget historisk. 

Jag har varit med om flertalet lärarutbildningsreformer inom högskolan – 1977, -88, -93, 2001, 2007 och 2011. När jag började på 70-talet mötte jag flera studenter vars mål med utbildningen var att ”göra revolution” genom sitt arbete i förskola och skola. Det var överlag en högre grad av medveten studentmedverkan i utvecklingen av utbildningen då. Här ser jag förändringar över tid avseende studenters engagemang för studentinflytande.

Högre utbildning är politikerstyrd verksamhet och som medarbetare behöver jag givetvis vara lojal mot de beslut som fattas av regering och riksdag. Det kan vara tvära kast men jag tänker att gör jag mitt bästa utifrån mitt uppdrag finns det möjlighet att påverka inom ett rådande system. Viktigast av allt är att jag arbetar för studenter och deras utbildning. 

Vi har varit universitet, blivit en del av en högskola och nu blir vi universitet igen. Vi kommer att fortsätta att göra ett bra jobb oavsett vilken överrock vi har.”

Text: Johanna Svensson