Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppföljande enkät om skadligt bruk

2017-08-17

MEDARBETARE. Snart får du en enkät om spelproblematik och annat skadligt bruk, i din e-postlåda.  Det är del två i ett forskningsprojekt som påbörjades för ett år sedan.

Snart skickas en enkät om skadligt bruk ut till alla medarbetare. Skadligt bruk kan omfatta alkohol, droger, läkemedel och spel men också överdriven träning, dopning eller shopping. Enkäten är en del av forskningsprojektet "Spelförebyggande insatser för arbetslivet". Syftet är dels att företag, organisationer och myndigheter ska få ökad insikt i spelproblematik och annat skadligt bruk, dels att utvärdera de verktyg och arbetssätt som har utvecklats i ett tidigare projekt.

– Vi har valt att delta i den här undersökningen av flera anledningar. Det är ett sätt att bidra till kunskapsutvecklingen och samtidigt få stöd i frågor som har med skadligt bruk att göra. Att vi deltar innebär att högskolans chefer får utbildningar om de här frågorna, och att vi får tillgång till Alna direkt, Alnas rådgivningstjänst för akuta problem, säger Anna Andersson, HR-strateg på högskolan, som uppmanar alla medarbetare att svara på enkäten om de har möjlighet.

Enkäten kommer att skickas ut under vecka 34 (21-27 augusti). Högskolan är en av ett tiotal organisationer som deltar i forskningsprojektet som Alna genomför och som Folkhälsomyndigheten finansierar. Syftet är att kartlägga arbetsplatsens kultur kring alkohol, läkemedel, spel och narkotika samt genomföra utbildningar för att öka kunskap och handlingsberedskap. Det kommer också att genomföras en uppföljande mätning 2018.

Projektet är en fördjupning av ett tidigare projekt som Alna genomförde på uppdrag av Folkhälsomyndigheten 2012-2014. Alna tog fram en modell för förebyggande arbete mot skadligt bruk, som de nu provar.

Forskningsprojekt vid Stockholms universitet

Forskningsprojektet heter Spelförebyggande insatser för arbetslivet, och det är Per Carlbring, professor i klinisk psykologi på Stockholms universitet som ansvarar för forsknings- och analysdelen.

Text: Johanna Svensson