Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dubai-delegation besöker ortodontiavdelningen vid odontologiska fakulteten i Malmö.

2017-10-12

Avdelningen för ortodonti (tandreglering) har ett samarbete med specialistutbildningen vid European University College (EUC) i Dubai sedan flera år. Ortodontiavdelningen examinerar varje år blivande specialister i ortodonti, enligt den utbildningsmodell som bedrivs vid Malmö högskola.

Under tre dagar i september var en grupp studerande och en handledare från EUC på besök. Delegationen fick se hur utbildningen bedrivs här i Malmö och fick även ta del av olika forskningsprojekt som pågår vid avdelningen. Vidare fick besökarna tillfälle att besöka andra delar av högskolan som t.ex. byggnaden Niagara.

EUC-Dubai besöker Malmö högskola, Odontologiska fakulteten 2017
Fr.v: ST-tandläkare Alia El Aly, Sofia Petrén, Lars Bondemark, Mikael Sonesson, Liselotte Paulsson, ST-tandläkare Nada Haouili, handledare Dana Freij, ST-tandläkare Suzan Khalifa och Krister Bjerklin.

Vid Odontologiska fakulteten och avdelningen för ortodonti utbildas för närvarande tre internationella mastersstudenter från Kuwait och tre svenska tandläkare till specialisttandläkare i tandreglering.

Text: Johan Portland