Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Doktorandsupporten öppnar höstterminen 2017

2017-08-03

FORSKNING. I samarbete med doktorandkåren arbetar nu universitetskansliet bland annat med att lansera Doktorandsupporten.

När en ny omgång doktorander anländer i september öppnas doktorandsupporten som ett led i att stärka forskningen och mer effektivt stödja doktoranderna. Funktionen hanterar ärenden där enskilda doktorander söker råd och vägledning vid olika typer av problem, framförallt ärenden som inte har kunnat lösas lokalt med handledare eller studierektor för forskarutbildningen.

Christian Stråhlman, Doktorandsupporten vid Malmö högskola – Alla doktorander ska kunna vända sig till doktorandsupporten när de har bekymmer med sin forskarutbildning som inte kan lösas på institutionen, säger Christian Stråhlman, forskningshandläggare för forskarutbildningen vid universitetskansliet. Både de som är anställda av högskolan och de som finns ute på företag och andra ställen. Vi vill ge doktoranderna en extra trygghet så att de kan fokusera på sin egen utveckling som forskare.

– Doktorandsupporten ska vara en komplettering till det stöd som redan finns på högskolan, fortsätter Christian. Handledaren är doktorandens viktigaste resurs. I andra hand har fakultetens studierektor för forskarutbildningen ett särskilt ansvar att hjälpa doktorander, särskilt om det uppstår konflikter mellan doktorander och handledare. Men det är inte alltid lätt för doktoranden att söka hjälp på fakulteten. Då finns doktorandsupporten som ett extra stöd.

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns resurser för att stödja doktorander. Exempel på detta är HR-stöd för anställnings- och arbetsmiljöfrågor samt företagshälsovård. Även doktorandernas fackliga representanter och skyddsombud kan hjälpa till med anställningsfrågor, lönesättning, arbetsmiljö, med mera.

Olika slags doktorandsupport finns vid flera större svenska lärosäten och har till uppgift att stödja och företräda doktorander vid missförhållanden, konflikter, eller andra situationer då doktorander upplever att de inte kan ta tillvara sina rättigheter. En doktorandombudsman är oftast anställd av kåren. Någon sådan funktion finns dock inte vid Malmö högskola.

Doktorandsupportens egen kontaktsida upprättas inom kort.

Text: Johan Portland