Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Doktorandkårens nya styrelse ska väljas

2017-01-19

DOKTORAND. Doktorandkåren är den studentkår som bevakar de drygt 200 doktorandernas intressen på Malmö högskola, bland annat genom att representera dem i högskolans centrala beslutande organ. Vid deras årsmöte den 27 januari ska deras nya styrelse och även andra representanter väljas inför det lite speciella verksamhetsår som väntar fram till att vi blir universitet.

– Det är en unik möjlighet att få lära sig hur ledning och organisation fungerar, vilket man kan ha stor nytta av i en framtida akademisk karriär, samtidigt som man får vara med och påverka den egna situationen som doktorand, säger doktorandkårens ordförande Ida Runge.

Representerar doktoranderna i beslutsfattande organ

Doktorandkåren finns representerade i högskolans centrala organ, som styrelsen, forskningsberedningen, jämställdhetsintegreringsprojekt och andra delar som berör forskarutbildningen. Även på fakulteterna finns representanter i styrande organ. Alla uppdrag finansieras av högskolan genom att doktorandtiden förlängs.

– Vi har stora möjligheter att vara med och påverka, eftersom högskolans ledning är väldigt intresserad av doktorandernas perspektiv och att vi har en bra dialog. Som doktorand har man ju en speciell roll i och med att man både är student och medarbetare på högskolan samtidigt, berättar Ida.

Arbetar för bättre stöd till internationella doktorander

Några frågor som doktorandkåren har drivit under det gångna året är att skapa ett bättre stöd för internationella doktorander som inte känner till det svenska systemet, att all information man behöver under forskarutbildningen finns tillgänglig på engelska samt en översyn av kvaliteten på de ämnesfördjupande kurserna inom forskarutbildningen. Under 2017 fortsätter det arbetet, samtidigt som man kommer att vara med och påverka högskolans utveckling mot att bli universitet.

Är du doktorand och vill vara med och påverka?

Det är fortfarande möjligt att anmäla intresse för styrelseuppdrag i doktorandkåren, genom att skicka e-post i förväg till doktorandkaren@mah.se eller genom att nominera på plats på årsmötet.

Läs mer om doktorandkårens arbete på doktorandkaren.se

Läs inbjudan till årsmötet

Text: Janni Karlsson