Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Doktorander från hela landet anslöt till Doktoranddagen 2017

2017-04-26

Odontologiska fakultetens Doktoranddagen 2017 tillägnades forskningsintresserade på fakulteten. Doktorandföreningen bjöd in till en heldag med temat Forskningsmiljöer. 

Dagen innehöll presentationsföreläsningar, workshops och en inspirationsföreläsning levererad av Peter Svensson, professor vid Århus universitet och med anknytning till avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion här på OD.

Anna Klinge är en av samordnarna för Doktoranddagen 2017 vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

– Dagen ger ett bra tillfälle att samlas och byta, tankar och idéer och lära dig om andras forskningsområden, säger Anna Klinge, doktorand vid avdelningen för käkkirurgi och oral medicin och en av samordnarna till doktoranddagen. Övriga samordnare var doktoranderna Liv Kroona och Aleksandar Milosavljevic samt studierektor för forskarutbildningen Per Vult von Steyern.

– Det förhållningssätt som en doktorand förväntas tillägna sig under sin forskarutbildning formas till stor del av möten med förebilder och av den inspiration man får i sin forskningsmiljö, säger Per Vult von Steyern.. 

Av de 20-30 medverkande doktoranderna var cirka två tredjedelar externa, det vill säga från till exempel folktandvården Skåne eller en nationell verksamhet men knuten till tandvårdshögskolan i Malmö. Under temat forskningsmiljöer diskuterades hur man upprätthåller den höga kvaliteten i handledningen om man inte har möjlighet att vara verksam bland handledare och andra doktorander på forskarutbildningen.

– Vad är en god forskningsmiljö, vilka styrkor, och svagheter ser vi i dagsläget och hur kan det bli bättre i framtiden var några viktiga punkter som diskuterades under dagen, fortsätter Anna Klinge.

Av de deltagande doktoranderna var det ett 10-tal som höll presentationer om sin respektive forskning. Här fick man som åhörare en kort inblick i hur man kan upprätthålla en kreativ forskningsmiljö om man inte har möjlighet att vara verksam bland handledare och andra doktorander.

Kvällen avslutades med gemensam middag och mingel.

Text: Johan Portland