Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Det som ligger under ytan måste också stämma"

2017-11-23

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Malmö högskola blir Malmö universitet och mah.se blir mau.se. Men vad innebär det i praktiken? Luis Angel, IT-ingenjör, började arbeta på Malmö högskola 1998 och har ofta funderat på vad en eventuell universitetsstatus skulle innebära rent tekniskt för högskolan. Nu vet han svaret.

”Under mina nästan 20 år på högskolan har jag lekt med tanken att Malmö högskola kan bli universitet och jag har försökt att föreställa mig vad det skulle betyda för IT-avdelningen. Nu när det har blivit verklighet så inser jag verkligen hur mycket det är att göra och frågor som 'Hur går vi från mah till mau?' har kommit att bli ett upprepat mantra i allt jag gör.

Jag började som supporttekniker på Hälsa och samhälle för nästan 20 år sedan, men gick sen över till IT-avdelningen då det samlades under bibliotek och IT. Idag arbetar jag med systemutveckling och jag ansvarar för allt på Windowsservrarna. Det innebär att jag har koll på vilka system Malmö högskola har och hur de används. Att vi blir universitet har ju såklart inneburit stora förändringar när det kommer till just systemrelaterade frågor.

Först och främst behövde jag garantera att det fanns tillgängliga och säkra vägar in till servrarna, både för mah.se och mau.se. Vi började därför med att ta fram så mycket information som möjligt om vilka system Malmö högskola har idag och sen tog vi fram statistik på vilka system som använder certifikat.

Certifikat handlar kort och gott om säkerhet. Om man ska logga in på Malmö högskolas system så vill man att det sker på ett säkert och krypterat sätt. Men för att göra det så använder man ett så kallat säkerhetsprotokoll, vilket kräver ett certifikat som utfärdas av en tredje part.

Det här är dock inget nytt. Vi har alltid utfärdat certifikat för domänen mah.se, men eftersom vi blir universitet så byter vi också domän till mau.se. Det innebär att vi behöver uppdatera certifikaten och se till så att båda domännamnen är certifierade.  

Man kan säga att hela året har gått åt till att föreställa oss olika scenarion och det har hjälpt oss jättemycket. Om vi inte hade tänkt på certifikat redan nu utan istället börja använda den nya domänen som det är tänkt från och med 1 januari, utan certifikat, så hade det skapat stora problem. Bland annat genom sajter som visar fel innehåll och hänvisar till fel sidor. 

Utöver det självklara som syns utåt som ny grafisk profil med mera så är det faktiskt mycket som ligger under ytan som också måste stämma i samband med att Malmö högskola blir universitet. Det är väldigt viktigt från IT:s sida att vi ser till så att baksidan av den tekniska biten fungerar, för det är ju också en del av identiteten och bör inkluderas."

Datorsupporten

Luis

Foton: Per Egevad

Text: Kajsa Langer