Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Det nyckellösa universitetet 2018

2017-12-13

LOKALER. Under det kommande året kommer hela Malmö universitet bli en nyckellös miljö. Orkanen och Niagara har redan anpassats med elektroniska lås. Nu väntar en anpassning till nyckellösa dörrar på först OD, HS, Forskaren och sist Studentcentrum.

– Upphandlingen av arbetet med byte av lås pågår och planen är att nycklar, som är dyrt, dåligt och osäkert, ska försvinna helt ur hanteringen av våra hus, säger Leif Wulff, säkerhetsansvarig vid Malmö högskola. Säkerheten ska följa verksamheten och inte tvärtom.

– Vi har länge brottats med hanteringen av nycklar, fortsätter han. Säkerheten och tryggheten för medarbetare och studenter tummar vi inte på. Och innehavaren av multikort kommer inte märka något eller behöva fundera på något kring skillnaden till att ha endast multikort.

Byggnadsstatus

(Efter samtal med Mats Lyberg, Birgitta Wickman och Leif Wulff)

Hälsa och samhälle
En ny studentmiljö på plan 2 tas i bruk i januari.

1000 stolar kommer bytas ut. De gamla stolarna ska tas om hand och renoveras. Nuvarande stolar passar inte bra i huset eftersom bjälklaget gör att ljudet från stolar som flyttas låter för mycket i rummen under.

Studentkåren kommer få ta över ett par 100 av de stolar som står i huset idag. Inga stolar får slängas utan kommer tas om hand, och det läggs vikt vid vårt återbruk.

Entrén från Jan Waldenströms gata kommer ses över och vi kan komma att rusta upp entrén för ökad tillgänglighet och människoflödet. Vi kommer även titta över entréplanet inomhus för en bättre studentmiljö och reception.

Det håller på att ske förbättringar i Forskaren. Bland annat kommer en ny lärosal finnas tillgänglig och bokningsbar i Kronox framöver i huset på Per Albin Hanssons väg. Alla på lärosätet som vill arbeta eller ha möten där kan boka lokalen.

Niagara 
Fastighetsägaren Akademiska Hus ser över byggnaderna enligt garantierna. Det gäller bland annat överhörning mellan rum, tillgänglighet och kontrastmarkeringar som inte har blivit korrekt utförda.

Akademiska Hus har gjort en undersökning av undertaksplattorna i Niagara. Problemet har tagits på allvar. Akademiska Hus reagerade direkt när problemet uppdagades och åtgärdar pågående.

OD 
Akademiska Hus gör underhållsåtgärder och ytterligare 40 unitar (tandläkarstolar med tillhörande röntgen, verktyg, belysning, vattentillförsel med mera) byts ut under sommaren 2018. I samband med det görs förhoppningsvis en del underhållsarbeten på byggnaden, t.ex. omfogning av tegelfasaden, utbyte och renovering av fönster samt byte av hissar är planerad men tidplan inte spikad. Allmän översyn av ventilation och värmesystem är också planerad att äga rum.

Orkanen 
På Orkanen jobbar vi med fasaden. Arkitekten har föreslagit att glasfasaden ska bytas ut och förslaget är keramiska plattor. Keramiskt material kommer upp på fasaden mot Hjälmarekajen, och provmaterialet som sätts upp nästa vecka ska sitta i en månad i form av ett provmontage för att hållbarheten sedan ska analyseras. Ventilationen är ombyggd i A- och B-huset. Ventilationen i resten av huset byggs om under 2018. Biblioteket har fått nya miljöer med hjälp av en massa nya möbler, till exempel har de röda sofforna flyttats ner i nya studentmiljöer längre ner i huset. På plan fem finns nya runda bord med stolar och en stor soffmiljö som ger fler och skönare studieplatser, där det också finns gott om eluttag för studenterna.

Planering kring lediga lokaler i Orkanen har påbörjats i samtal med LS och KS som båda är trångbodda i huset.

En takskylt på Orkanen står på önskelistan men Malmö stad har inte gett bygglov på den skylten ännu. Men våra förhoppningar är att det kan lösas inom kort.

En utredning har också påbörjats för att eventuellt byta ut delar av belysningen på biblioteket. LED- belysning som är väldigt sparsam men som inte ger en bländande belysning. En planerad installation av ny belysning i biblioteket under 2018 pågår, och under 2019 ska belysningen vara uppgraderad även i lärosalarna. Det blir sannolikt inte exakt samma belysning i hela huset. Orkanens bibliotek är ju 5000 m2 stort så det blir ett rejält projekt.

Studentcentrum 
Lokalen som tidigare hyste telefonväxeln bakom receptionen har stått tom en period men ska byggas om till ett videorum. Rummet bredvid, precis i hörnan Neptunigatan-Matrosgatan, ska bli konferensrum. Dessutom har man tvingats utvärdera hur plan 2 ska disponeras då organisationen håller på att bli trångbodd just där. Alla möjligheter tas i anspråk och lite expansionsmöjligheter har identifierats både i Orkanen och i Nereus.

Amphitrite 
På plan två har rum ställts i ordning om medarbetare behöver sitta ostört i en lugnare miljö. Ett rum kommer göras i ordning till arbetsmiljöombuden och ett rum har ställts i ordning till SULF.

Gäddan 
Gäddans hörsalar som är stängda idag kommer utredas. Utemiljön kommer att ses över tillsammans med fastighetsägaren. Atriet är under uppsyn för att snyggas till. Behovet av tentasalar är stort och vi kommer se över möjligheter att öka antalet tentasalar i samarbete med den befintliga verksamheten i huset. Resurser till fortsatt arbete med att höja tillgängligheten i Gäddan ytterligare är också säkrade inför 2018.

Text: Johan Portland