Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Det måste finnas olika arenor att få tala om sin forskning på"

2017-08-15

BERÄTTELSER PÅ VÄGEN. Cecilia Olsson Jers är lektor på Lärande och samhälle och forskar om forskningskommunikation. Hon tog initiativet till En akademisk kvart på Stadsbiblioteket, en föreläsningsserie som startade i januari 2011 och fortfarande håller på. Sedan dess har cirka 230 korta forskningsföreläsningar hållits för intresserad allmänhet, av nästan lika många forskare.

Cecilia Olsson Jers

Cecilia Olsson Jers håller sin första En akademisk kvart den 5 oktober 2011, "Vem i hela friden kan man lita på? Om retorik och trovärdighet" 

”Jag disputerade i juni 2010 och min avhandling handlade om muntligt språk. Hela våren gick ut på att vara akademiskt tydlig i skrift och jag började bli fruktansvärt trött på det akademiska språket. Jag tänkte att det måste finnas andra arenor att få tala om sin forskning på, och pratade med lite olika människor. Jag testade idén först på Hanna Holm och Evelina Lindén och Helena Smitt föreslog Stadsbiblioteket. Jag skrev ett mejl som jag skickade till runt 60 forskare på högskolan och vi fyllde varje onsdag första året direkt, men jag glömde skriva in mig själv så jag fick vänta.

Jag tycker fortfarande att det är ett väldigt kul, bra och viktigt koncept. Att jag jobbar i en akademisk miljö betyder inte att jag har koll på forskning om stjärnor och titanskruvar. En akademisk kvart är också ett sätt att hålla lite koll på vad arbetskamrater gör och förstå att vetenskap kan talas och genomföras på så många sätt.

Att kommunicera forskning muntligt är något helt annat än att göra det skriftligt – det är som att jämföra en bok och en film, de har olika villkor. Det muntliga språket ställer andra typer av krav på den som ska framföra ett budskap. Tänk om någon räckte upp handen under en föreläsning och sade, ”Tyst, nu behöver jag tänka!”, men det händer ju inte. Det krävs att jag bygger in möjligheter till tankar redan när jag talar. Om du läser en artikel eller bok kan du till exempel bläddra tillbaka och läsa om begrepp som förklaras, den möjligheten har du inte i det muntliga. Det blir också en direktkontakt för du kan se på publikens kroppsspråk om du behöver förklara något mer.

Jag möter ofta forskare som tror att det handlar om att förminska sin forskning, som säger att ”jag kan inte prata om min forskning för någon som inte begriper vad jag gör”. En akademisk kvart kan ju inte återge hela min forskning, istället ska den fungera som en teaser. Blir jag jätteintresserad av forskning om titanskruvar eller fiktiva skrifthändelser så kan jag gå vidare och se om jag hittar en text som jag kan fördjupa mig i.”

Text: Johanna Svensson