Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Det finns mycket potential för humaniora på Malmö högskola"

2017-10-23

Tankesmedjan Humtank arbetar både inåt, för humanioras roll i universitetsvärlden, och utåt mot allmänhet och politiker.

Petra Ragnerstam är representant i Humtank, en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som högskolan nu är med i. Tankesmedjan arbetar både inåt, för humanioras roll i universitetsvärlden, och utåt mot allmänhet och politiker. De var med på Bokmässan och Almedalen, har uppvaktat Utbildningsdepartementet och har hittills skrivit två gedigna rapporter: Humanioras pris och värde: resurser och utbildningskvalitet (2016), och På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden (2017). 

Går det att säga något om humanioras ställning idag?

– Den stora diskussionen har varit att humaniora har känt sig som i kris och lätt hamnar i försvarsställning. Vi får mindre resurser och frågor som inte andra får, ”vad är det för nytta med detta”? Samtidigt händer väldigt mycket positivt, studenter har till exempel aldrig slutat läsa humanioraämnen, och det bedrivs mycket spännande forskning. I ett antal år har det varit mycket fokus på yrkesutbildningar i Sverige men nu börjar man prata mer om kompetenser, och då har humaniora en självklar och viktig roll, säger Petra Ragnerstam.

Humaniora på Malmö högskola

Frågor som tankesmedjan driver är att synliggöra humanistisk forskning som spelar roll, att samarbeta med nya aktörer, alltifrån näringsliv till populärkulturella organisationer, och att möta allmänheten där de befinner sig. Det är också viktigt att ha en lokal närvaro på lärosätena.

– Det finns mycket potential för humaniora på Malmö högskola. Ny humaniora växer fram i skärningspunkten mellan andra ämnen – som teknik, design, ekologi och även i relation till konstnärligt arbete, säger Petra Ragnerstam. 

En aktuell diskussion inom Humtank handlar om  behovet av humanistiska kompetenser i arbetslivet.

– Humaniora är ingen statisk lista av ämnen. Det är också ett förhållningssätt som handlar om kritiskt tänkande, att kunna argumentera för att skapa nya förståelseramar. Humaniora tillför perspektiv på varför vi gör som vi gör och varför vi tänker som vi tänker, perspektiv som är viktiga i arbetslivet.

Text: Johanna Svensson