Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De skapar en urban träffpunkt för studenter och arbetsgivare

2017-03-15

SAMVERKAN. Lärare och studenter på Urbana studier arbetar för fullt med att planera Urban träffpunkt, en eftermiddag då institutionens studenter och utbildningar visar upp sig, och möter sina framtida arbetsgivare.

Förberedelser inför Urban träffpunkt 2017

– Vi vänder på det lite jämfört med traditionella arbetsmarknadsdagar där arbetsgivarna visar upp sig. För oss ligger fokus på att skapa en mötesplats där långsiktiga relationer kan byggas och där även vi kan visa upp vilka vi är. Vår institution har många utbildningar som är ganska nya och skapade utifrån behov som finns i samhället, men de är inte alltid så kända i omgivningen, säger Charlotte Petersson som undervisar inom ledarskap och organisation och är projektledare för Urban träffpunkt. 

Arrangemanget ska stärka relationerna utåt och bilden av institutionens utbildningar.

– Det behövs både nära relationer och en bra plattform som underlättar att relationer skapas, säger Charlotte Petersson.

Stora seminarier om 

Det kommer att hållas två parallella seminarier med olika teman, det ena handlar om stadsutveckling i framkant med det experimentella, forskningsbaserade kollektivet DIS/ORDER (www.disorder.nu) och in-house-panel som består av: Lina Olsson, Jesper Magnusson och Courtney Coyne- Jensen.

I det andra rummet blir det fokus på IT, logistik, ledarskap och spårbarhet i försörjningskedjan när Olle Hydbom, från AutoIDExpert Scandinavia, berättar och bjuder in till samtal tillsammans med vår
in-house-panelen som utgörs av: Carl-Magnus Carlsson, Helena Stavreski och Helgi-Valur Fridrikson. 

Vad jobbar ni med just nu i planeringen?

– Vi är i färd med att ordna de sista praktiska detaljerna. Förra året blev det över trehundra deltagare och just nu strömmar anmälningarna in, så det är viktigt att vi ser till att evenemanget både blir dynamiskt ”tätt” och samtidigt fungerar smidigt och väl. Studenterna håller på med förberedelserna av de aktiviteter som varje utbildningsprogram ska göra och det kommer att bli projekt, modeller och arbeten som visas upp, säger Charlotte Petersson.

En ny tradition

Förra året var det premiär för Urban träffpunkt och utvärderingarna visade att arrangemanget var uppskattat:

"Roligt med blandningen av program och organisationer, vi själva var intresserade av såväl studenterna på miljövetarprogrammet som studenterna vid ledarskapsutbildningen."

 "Bra att det fanns möjligheter för olika typer av möten mellan studenter och arbetsgivare."

"Kul att alternera formerna för mer dynamik och rörelse!"

Urban träffpunkt hålls den 22 mars och vänder sig till alla studenter på Urbana studier, och mot verksamheter i omgivningen som är intresserade av institutionens utbildningar. Platsen är de öppna ytorna på plan 2 i Niagara. Seminarierna hålls i hörsalarna och sedan blir det mingel i Niagaras restaurang.

Läs mer på www.mah.se/urbantraffpunkt

Text: Johanna Svensson