Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De har skrivit läroboken studenterna behöver

2017-09-26

NY LÄROBOK. En bok full av konkreta exempel inom fastighetsrätt som ska hjälpa studenter att träna sig i juridisk problemlösning. Idén föddes för tio år sedan – nu har Per Henning Grauers och Annica Orlov förverkligen den.

Det är svårt för studenter att ta steget från att kunna lagar och regler i fastighetsrätt, till att faktiskt kunna tillämpa dem praktiskt. Därför har Per Henning Grauers och Annica Orlov skrivit boken ”Övningar i fastighetsrätt”, en bok som är full av konkreta exempel och ska hjälpa studenter att träna sig i juridisk problemlösning.

Per Henning Grauers och Annica Orlov har skrivit boken Övningar i fastighetsrättAnnica Orlov är adjunkt vid Institutionen för urbana studier och kursansvarig för kursen Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt. Per Henning Grauers har varit lektor i juridik och ansvarat för den grundläggande juridikutbildningen på fastighetsmäklar- och fastighetsföretagarprogrammen i många år.

–  Det finns inte direkt något alternativ till den här boken. Det gavs ut en på 1980-talet men det finns inga moderna böcker. Vi har varje termin fått sätta samman kompletterande material, det behöver vi inte göra nu, säger Per Henning Grauers.

– Vi ville göra något som studenterna ska få ordentlig nytta av. De tycker att det är svårt att läsa juridisk litteratur, att tillgodogöra sig innehållet och förstå vad det betyder på riktigt. Det är svårt för studenterna att träna på fastighetsrätt hemma, säger Annica Orlov.

Full av praktiska exempel

Boken vänder sig till studenter på utbildningar med juridiska inslag, till exempel fastighetsförmedlings- och mäklarutbildningar, fastighetsföretagarutbildningar, samhällsplanerarutbildningar, och juridiska grundkurser med fastighetsinriktning. I boken finns ett antal fastighetsrättsliga huvudproblem som till exempel kontraktsbrott, panträtt, servitut, hyra och planfrågor. Den innehåller repetitionsfrågor och tillämpningsfrågor och uppgifter som kan användas i lärarledd undervisning. Dessutom finns referat av rättsfall och juridiska formulär som ska öka studenternas förståelse av fastighetsrätt i praktiken.

Bra samarbete

– Boken bygger på en idé som jag fick redan för tio år sedan men inte ville skriva själv. Det är mycket bättre att vara två och jobba ihop, man kan bolla olika frågor med varandra, säger Per Henning Grauers.

Annica Orlov och Per Henning Grauers har skrivit olika kapitel och läst och kommenterat varandras texter.

– Som lärare är det både roligt och nyttigt att själv konstruera material, klura ut vad studenterna behöver lära sig och försöka skriva med glimten i ögat, det ska vara trevligt att lära sig. Våra studenter är väldigt glada för juridik och den glädjen måste man försöka hitta och väcka, säger Annica Orlov.

Efter en grundlig skriv- och bearbetningsprocess var det skönt att få den färdiga boken från tryckeriet:

– När man skriver böcker jobbar man med ett ganska abstrakt material, det är en härlig känsla att kunna känna på boken till slut, säger Per Henning Grauers.

– Det var väldigt roligt att se slutresultatet, nu kan vi börja använda den, säger Annica Orlov.

Boken ges ut av Studentlitteratur

Text: Johanna Svensson