Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De får nya uppdrag – som rektorsråd

2017-10-12

LEDNING. Thomas Arnebrant och Bo Petersson. Det är namnen på högskolans nya – rektorsråd.
De ska nu ha ansvar för att utveckla lärosätets verksamhet inom livs- och materialvetenskaper respektive forskarutbildnings- och forskningsfrågor. 

De båda professorernas uppdrag som rektorsråd sträcker sig från augusti respektive september i år till sista december nästa år, enligt rektorsbeslut som fattats under de senaste veckorna. Thomas Arnebrants uppdrag kommer att utgöra 25 procent av heltid, medan motsvarande för Bo Petersson kommer att vara 40 procent av heltid.  
Thomas Arnebrant, professor i yt- och kolloidkemi vid centrumbildningen Biofilms – Research Center for Biointerfaces, ska inom sitt uppdrag som rektorsråd för områdena livs- och materialvetenskaper:

  • vara lärosätets kontaktperson vad gäller frågor kring de nya strålkällorna (MAXIV och ESS) och tillsammans med representanter från berörda verksamheter utveckla universitetets aktiviteter kopplade till dessa,
  • representera lärosätet i externa sammanhang som ligger i linje med uppdraget,
  • bidra till en aktiv omvärldsbevakning.

Medan Bo Petersson inom sitt uppdrag ska ha ”akademiskt ansvar för lärosätets övergripande forskarutbildningsfrågor och utveckling av kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå”.
I rollen ingår även att vara i ordförande i lärosätets forskarutbildningskommitté, samt att vara vice ordförande för forskningsberedningen med ”särskilt ansvar för övergripande internationaliseringsfrågor inom forskning och forskarutbildning”.
Dessutom inbegriper Peterssons uppdrag att ha ett sammanhållande ansvar för ”intern lärosätesövergripande kollegial bedömning, peer review, och att representera lärosätet i externa sammanhang”.

Utöver sitt särskilda rektorsuppdrag är Bo Petersson professor i statsvetenskap och internationell migration och etniska relationer vid institutionen för Globala politiska studier samt verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR.
– Det är ett inspirerande uppdrag. Det känns väldigt stimulerande att vara delaktig i den process som innebär att vårt lärosäte nu äntligen tar de sista stegen till att ”bli vuxet” och bli universitet.   
– En väldigt viktig del av arbetet som rektorsråd blir att ha det akademiska ansvaret för kvalitetssäkring vid inrättande och genomförande av våra forskarutbildningar.
–  Nu ska vi visa att vårt lärosäte kan leva upp till det förtroende som statsmakten givit oss i och med universitetsstatusen, säger Bo Petersson.
De båda professorerna Arnebrant och Petersson kommer att rapportera om arbetet inom sina respektive uppdrag direkt till rektor Kerstin Tham.  

Text: PM Eriksson