Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De ska stärka forskning om utmaningsbaserat lärande

2017-12-13

FORSKNING. Malmö universitet satsar på att utveckla kunskapen och forskningen om utmaningsbaserat lärande. Därför beviljas nu fyra forskargrupperingar 150 000 kronor vardera för att skriva forskningsprojektansökningar i ämnet.
– Det är väldigt glädjande att se att det finns både ett stort intresse för och stor samarbetsvilja över fakultetsgränserna kring att utveckla vår högskolepedagogik, säger Cecilia Christersson, vice rektor med ansvar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande.

Det var i mitten av oktober som rektor Kerstin Tham gick ut med en intern utlysning av medel för att skapa utrymme för tillsvidareanställda forskare att ta fram projektskisser för att utveckla och stärka utmaningsbaserat lärande genom ansökningar av externt finansierade forskningsprojekt.
Totalt kom nio ansökningar in före utsatt tid och dessa granskades sedan av två externa bedömare med särskild kompetens inom högskolepedagogik – Mona Fjällström, universitetslektor vid Umeå universitet och Torgny Roxå, universitetslektor vid Lundsuniversitet.
Fyra av dessa ansökningar (vilket redan i utlysningen var satt som maximalt antal) har nu beviljats utvecklingsmedel som ska användas under nästa år, 2018.
– Ansökningarna som kom in lyfte många intressanta aspekter av utmaningsbaserat lärande och var både väl genomtänkta och formulerade. Så det var ingen lätt uppgift att välja ut de forskningsskisser som vi sedermera förordade skulle få utvecklingsmedlen, fortsätter Cecilia Christersson. Vi bedömer att de beviljade ansökningarna har stor potential att kunna generera extern finansiering.

De aktuella utvecklingsmedlen, som betalas ut som en engångssumma, finns reserverade inom Gemensamma åtaganden via anslaget för utbildning. Som motprestation ska de aktuella forskargrupperna lämna en rapport om vad de åstadkommit med hjälp av stödet till vicerektor före nästkommande årsskifte, 2018/2019.

De forskarskisser som beviljas är:

 • ”Lära i samarbete för jämlik hälsa. Ett delprojekt i Vinnovaprojektet Jämlik Hälsa-Hälsofrämjande innovation i samverkan”. Huvudsökande: Docent Elisabeth Carlsson, Institutionen för Vårdvetenskap (HS).
  Utdrag ur motivering: En stark ansökan som beskriver ett intressant, högst relevant och välplanerat projekt vilket kan utveckla forskningen inom UBL.
 • ” FUTURE LEARNING Challenge Based Learning in Profession for Change”. Huvudsökande: Professor Nils Gustav Ekelund, Institutionen för Natur-Miljö-Samhälle (LS).
  Utdrag ur motivering: En ambitiös projektansökan som initierat och forskningsförankrat adresserar flera stora samhällsutmaningar.
 • ”Utmaningsbaserat lärande i högre utbildning- en lösning på vilka samhällsutmaningar?”. Huvudsökande: Lektor Marie Leijon, Centrum för Akademiskt Lärarskap och LS.
  Utdrag ur motivering: Ett projekt som har sitt fokus inriktat in mot lärosätet som kunskapsorganisation, utbildningsansvarig och samhällförändrare.
 • ”Nätverks- och utmaningsbaserad lärande som kunskapsbildning”. Huvudsökande: Lektor Irena Dychawy-Rosner, Institutionen för Socialt arbete (HS).
  Utdrag ur motivering: Projektet handlar om att rekontextualisera olika kunskapsformer där studenterna utgör kärnpositionen i kunskapandet.

Text: PM Eriksson