Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Byte av tandläkarstolar

2017-03-22

När tandläkarstolar i år byts ut innebär det en renovering av t ex golv och tak på berörda avdelningar. En grundutrustad tandläkarstol utan röntgenapparat kostar cirka 200.000 kronor och har både anslutning till ledningar (vatten, avlopp och elektricitet) via golv och tak.

– Vi kommer att byta 59 behandlingsplatser under sommaren till en total kostnad på ca 11 miljoner, säger Lars-Ingmar Olsson på Odontologiska fakulteten. Till detta kommer belysning, centrala anläggningar för rengöring och amalgamavskiljning samt datorer till ett beräknat värde om 6 miljoner.

Byggnad och service kommer att stå för vissa ytterligare kostnader kring själva byggnaden och Akademiska hus för ny matta och ny allmänbelysning. Sammantaget gissar Lars-Ingmar att investeringen landar på 20-25 miljoner.

För att läsa mer om bytet av tandläkarstolar, eller "unitar", se den här sidan.

Text: Johan Portland