Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boksläpp: Tandregleringens väsentligheter

2017-09-05

TANDREGLERING. Det unika med utgåvan är att kliniska diagnoser och de vanligaste behandlingsmetoderna är sammanvävda med de biologiska processerna som sker i vävnaderna under en tandregleringsbehandling. Essensen av dessa parametrar finns nu i en och samma källa.

När boken först påbörjades var ambitionen att etablera och överföra kunskaper om tandreglering – ortodonti – till en bredare målgrupp. Litteratur för studenter i grundutbildningen där ämnet tandreglering länkar samman kliniska kunskaper och kunskapsmål med biologiska effekter har i stort sett saknats och därför får studenterna nu tillgång till en ny optimerad källa för kunskap inom ämnet.

Orthodontics - Essentials av Birgit Thilander, Krister Bjerklin och Lars Bondemark vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

För tre år sedan fick Birgit Thilander inspiration att skriva boken. Birgit Thilander, en av världens mest erkända forskare inom ortodonti har fokuserat på forskning kring vävnadsförändringar vid förflyttning av tänder och käkarnas tillväxt från födseln till vuxen ålder. Som ett steg emot att optimera studiematerial till ämnet tillfrågade hon kollegor från Malmö högskola. Trion Birgit Thilander, Krister Bjerklin och Lars Bondemark angrep arbetet tillsammans med att sammanknyta de olika delarna av klinik, diagnostik, behandling och de biologiska processerna för att stärka materialet i utbildningssyfte. Förlaget såg genast behovet och arbetet gick igång direkt.

”Syftet med boken är att den ska användas som lärobok för tandläkarstudenter i ortodonti och till studenter som är i inledningen av sin specialistutbildning”, säger Lars Bondemark, professor och övertandläkare i ortodonti. ”Varför vi skrev boken var för att det tidigare inte fanns någon tillrättalagd bok i detta studentformat.”

Undervisande personal inom ortodonti underlättas avsevärt om bildmaterialet är av hög kvalitet. Detta har också säkerställts med tydliga och skarpa färgillustrationer. Både Bjerklin och Bondemark har lång klinisk erfarenhet och en stor mängd bildmaterial vilket har varit avgörande för boken. Inlärningsmässigt behövs mycket bilder som exemplifierar olika tillstånd och mekaniker som används vid tandreglering. Vidare behövs illustrationer över tillväxt och vad som händer i vävnader och celler och detta bildmaterial hade Birgit Thilander tillgängligt utifrån sin forskning.

”Vi riktar oss först och främst till Sverige och Norden", säger Krister Bjerklin, docent och övertandläkare i ortodonti, "men kollegor från utbildningsinstitutioner och universitet i Spanien och Portugal har också hört av sig och undrat när denna bok kommer ut."

Dessvärre avled Birgit Thilander strax innan boken skulle publiceras.

Text: Johan Portland