Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bibliotekschefen går i pension

2017-05-18

Gunilla Lilie Bauer

Bibliotekschefen Gunilla Lilie Bauer går i pension efter nästan 40 år med olika bibliotek som arbetsplats och efter cirka 30 år i olika chefsroller.

– Det har varit fantastiskt att vara med om den utveckling som skett på biblioteken under mitt yrkesliv. Grunduppdraget är detsamma, men sättet det sker på har ändrats radikalt, säger hon.

Gunilla Lilie Bauer kom till Malmö högskola för fyra år sedan, närmast från Riksdagsbiblioteket. Hon blev då BIT-chef, och det var just kombinationen av bibliotek och IT som fick henne att lämna hemstaden Stockholm. Idén med BIT tycker hon fortfarande är bra och något som gjorde att Malmö högskola stack ut på ett positivt sätt jämfört med andra lärosäten.

– Bibliotekarier är ofta pådrivande och nyfikna när det gäller att använda ny teknik och har en viktig roll för digitaliseringen i samhället. Integrationen mellan olika yrkeskategorier är viktig, säger Gunilla Lilie Bauer och nämner bland annat Medieverkstaden som ett exempel på detta.

– Jag har arbetat medvetet för att bibliotekets verksamhet ska integreras med den övriga högskolan så mycket som möjligt. En nära samverkan är en förutsättning för att bibliotekets kompetens och resurser ska komma till nytta och verkligen bidra till kvaliteten i kärnverksamheten.

Flera stora förändringar
Under hennes tid på högskolan har det skett flera stora förändringar på biblioteket, både när det gäller organisation (delningen av BIT) och arbetssätt (flexkontor). Men även nya verksamhetsområden har börjat diskuteras, till exempel forskningsbibliotekens roll som stöd i utvecklingen mot öppen vetenskap.

– Öppen vetenskap handlar inte bara om publikationer utan också om data. Vilken roll ska biblioteken ta där? Det är ju främst en fråga för forskningen, men biblioteken har stor betydelse och kan stödja forskarna på ett bra sätt, säger hon.

Rekrytering påbörjad
Gunilla Lilie Bauer kommer att bo kvar i Malmö efter pensioneringen och tror inte hon kommer att få några problem med sysselsättningen.

– Jag blev dubbelmormor förra året och ska försöka leva upp till min roll som det! säger hon.

Rekryteringen av ny bibliotekschef har påbörjats. Vem som blir tillförordnad chef tills en ny ordinarie är på plats är ännu inte klart.

Text: Eva Tornbjer