Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslut: ventilation, handlingsplan och antagna docenter

2017-05-19

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 20). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats.
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019
Nu är handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2017–2019 fastställd av rektor Kerstin Tham. Det kommande arbetet kommer att handla om att införa och förbättra rutiner och öka kunskaperna i organisationen för att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

Läs vidare i separat medarbetarartikel

Godkänd ventilation Orkanen
Ventilationsanläggningen på Orkanen uppfyller inte myndighetskraven, därför inleder Byggnad och service nu projektet ”Godkänd OVK” för att åtgärda problemen.

Antagning av Caroline Mellgren som docent
Universitetslektor Caroline Mellgren blir antagen som docent i ämnet kriminologi.

Antagning av Johan Dahlbeck som docent
Universitetslektor Johan Dahlbeck blir antagen som docent i ämnet pedagogik.

Text: Janni Karlsson