Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Årets samverkare: Futurumkliniken

2017-10-20

ÅRSHÖGTIDEN. 2017 års samverkanspris tilldelas Futurumkliniken på Odontologiska fakulteten; en testbädd där tandvårdens aktörer utvecklar, prövar, utvärderar och förbättrar framtidens tandvård. Med hjälp av ett brett nätverk stöttar de innovatörer som vill testa och lansera nya tandvårdsprodukter.

– Det känns fantastiskt att få det här priset. Vi startade med ett vitt papper för fyra år sedan och har lagt ned mycket tid och kraft på vår satsning. Vi börjar förstå att vi har gjort något bra och därför känns erkännandet extra bra, säger Göran Urde, verksamhetsansvarig och en av flera i teamet bakom Futurumkliniken.

Futurumkliniken startade för fyra år sedan med finansiellt stöd från VINNOVA och Malmö högskola, som en del i en VINNOVA-satsning på testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Satsningen bygger på en vilja att stärka konkurrenskraften hos företag samt att öka innovationskraften inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

– Futurumkliniken vill bygga broar mellan innovation och forskning. Vi bedriver forskning både i egna projekt och som uppdragsforskning, där vi testar nya material, utrustning, produkter och behandlingskoncept. Vi hjälper innovatörer som förutsättningslöst kan komma till oss med sina idéer för rådgivning samt för att testa och vidareutveckla innovationer. Till vår hjälp har vi ett stort partnernätverk av kliniska testare, testbäddar och även partners inom industrin. Det gör att vi kan visa snabba resultat. Vi är spindeln i ett stort nät som plockar in uppdrag och kan fördela dem vidare ut i vårt resursstarka nätverk, förklarar Göran Urde.

Vad har varit mest givande?
– Att få en chans att vara med och påverka framtidens utbildning och tandvårdskoncept är mycket stimulerande. Att hitta nya samverkansformer både inom Malmö högskola och med marknaden har varit fantastiskt, säger Göran Urde.

Vilka har varit era utmaningar?
– När vi drog igång hade Malmö högskola ganska liten erfarenhet av att agera ut mot marknaden, vilket gjort att vi har fått lägga ned mycket tid på att administrera bland annat sekretesshantering och olika juridiska frågor, säger Göran Urde.

Varför tror du att ni fått priset?
– Jag och mina kollegor har under de här åren visat vad vi kan och hur det vi gör kan gynna både våra partners och lärosätet. Vi har byggt både interna och externa nätverk, nationellt och internationellt. Att utveckla vården kräver många aktörers gemensamma krafter för att det ska bli effektivt. Tillsammans är vi starka och vi har mycket gemensam kompetens, avslutar Göran Urde.

Kärnan i teamet bakom Futurumkliniken är: professor Per Vult von Steyern (projektledare och styrelseordförande), tandtekniker Camilla Johansson (testkoordinator) och övertandläkare Göran Urde (verksamhetsansvarig).

Text: Lotta Solding