Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetsmiljön i Gäddan ska bli bättre

2017-11-03

Sedan Institutionen för socialt arbete flyttade in i Gäddan höstterminen 2016 har frågor om arbetsmiljö, IT-teknik och tillgänglighet varit på agendan. När det beslutades att högskolan skulle behålla Gäddan var huset i stort behov av renovering och skulle dessutom byggas om för att rymma nya typer av verksamheter.

– När vi flyttade in i Gäddan var det en byggarbetsplats med hög bullernivå och det fanns tillgänglighetsbrister som påverkade såväl medarbetare som studenter. Sedan start har vi även haft problem med IT-tekniken i undervisningssalarna. Vi flyttade in i ett hus som inte var redo för inflyttning, säger Finnur Magnusson, prefekt för Institutionen för socialt arbete.

Institutionen växte även till antalet medarbetare i samband med inflyttning och alla trivdes inte med att sitta i öppet kontorslandskap. Detta har tillsammans med tidigare tillgänglighetsbrister och IT-problem i undervisningssalarna lett till att en stor del av institutionens medarbetare inte vill arbeta och undervisa i Gäddan.

Olika åtgärder behövs

I maj gjordes en arbetsmiljöundersökning på institutionen för att undersöka hur stort missnöjet var. I undersökningen användes samma enkät som Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering använde före och efter Kultur och samhälles och Teknik och samhälles flytt till Niagara. Enkäten hade hög svarsfrekvens och resultatet bekräftade den kritik som tidigare lyfts av medarbetarna på institutionen.

För ett par veckor sedan besökte Kerstin Tham medarbetarna på institutionen för att lyssna på deras upplevelse av arbetsmiljön i huset. Samma vecka träffades även representanter från Byggnad- och serviceavdelningen, IT-avdelningen, institutionen och fakultetsledningen för att diskutera åtgärder och hitta lösningar på aktuella problem.

Från och med hösten har regelbundna husmöten införts med representanter från fakulteten, Byggnad- och serviceavdelningen och IT-avdelningen. För att komma tillrätta med IT-problemen har flera felsökningar gjorts i samarbete med leverantören. Ett förslag som diskuteras är att sätta in fasta datorer i undervisningssalarna. Andra åtgärder som diskuterades på mötet var att minska insynen till projektrummen, och mer avskärmningar/väggar i det öppna kontorslandskapet. Arkitektens originalplanering för möbleringen ska även beaktas. 

Tillgängligheten godkänd men ytterligare förbättringar görs

I början av 2017 anmäldes högskolan till Arbetsmiljöverket för bristande tillgänglighet i Gäddan. De punkter som fanns på Arbetsmiljöverkets lista i våras är åtgärdade och blev godkända i september, men arbetet med att göra Gäddan mer tillgängligt för alla fortsätter. 

– Vi vill ha en bra lösning men inte göra stora renoveringar när verksamheten är igång. Godkända tillgänglighetsanpassade toaletter bör till exempel finnas på varje våning, inte bara på en plats. Det arbetet görs på kvällar och helger för att inte störa, vilket gör att det tar lite längre tid, säger Agnes Adersjö, projektledare på Byggnad- och serviceavdelningen som tog över arbetet med Gäddan i somras.

Andra förbättringar är multikortsläsare med bättre knappar och tillgänglighetsanpassade spolknappar på alla toaletter. För hörsalarna 104 och 107 finns ännu ingen färdig lösning.

– Vi har en diskussion med fastighetsägaren om hur hörsalarna kan bli mer tillgängliga, om det går att bygga om ingångarna till exempel.

Text: Carolin Lind, Johanna Svensson