Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ann-Marie ska biträda förvaltningschef

2017-02-28

NY CHEFSPOST. Ann-Marie Öberg är inte bara ekonomichef.
Nu kan hon även skriva biträdande förvaltningschef på sitt visitkort.
– Det är en satsning som bidrar till att verksamhetsstödet än bättre svarar upp mot verksamhetens behov, säger Susanne Wallmark, förvaltningschef. 

  Ann-Marie Öberg
  Ann-Marie Öberg

Beslutet om Ann-Marie Öbergs nya uppdrag fattades på rektors beslutsmöte i veckan efter att ha samverkats med de fackliga organisationerna.
Enligt underlaget ska Ann-Marie Öberg inom sitt nya uppdrag:

  • ”Vara en del av högskoleledningen.
  • Vara ställföreträdande förvaltningschef.
  • Samordna så att det råder goda förutsättningar för det samlade stöd som utförs vid fakulteter och institutioner.
  • I övrigt fullgöra uppgifter som förvaltningschef beslutar.”

Uppdrag som biträdande förvaltningschef omfattar 20 procent av Ann-Marie Öbergs arbetstid och ska utföras inom ramen för hennes anställning som ekonomichef. Uppdraget är tidsbegränsat från 1 mars i år till och med februari 2019.
– Vi börjar med denna omfattning på uppdraget. Efter tre månader ska vi följa upp och se om det finns behov av att ytterligare utöka andelen av Ann-Maries arbetstid för denna syssla, säger Susanne Wallmark.

Ann-Marie Öberg blev högskolans ekonomichef i januari 2015 när funktionen samlades i en högskolegemensam ekonomiavdelning i januari 2015.
Dessförinnan har hon varit ekonomiansvarig på Fakulteten för lärande och samhälle i drygt tolv år och sedan administrativ chef vid samma fakultet i tre. Hon har även hunnit med ett gästspel som vikarierande administrativ chef  på Fakulteten för kultur och samhälle.  
– Ann-Marie har gedigen erfarenhet av att arbeta som chef. Hon har som ekonomichef visat att hon bland annat har en god förmåga att hantera och driva på förändringsprocesser.
– Att Ann-Marie tar sig an denna uppgift är en pusselbit i att göra vårt verksamhetsstöd ännu mer effektiv och för att säkerställa att vi svarar upp mot verksamhetens behov, säger Susanne Wallmark.

Ann-Marie Öberg om sitt nya uppdrag:
– Jag ser fram mot uppgiften som innebär både ett stort ansvar och en spännande utmaning. Det är viktigt att stödverksamheten fungerar på alla nivåer på högskolan och det blivande universitetet, såväl på gemensam nivå som på fakulteterna och institutionerna, säger hon. 

Text: PM Eriksson